การวิจัยเผย พฤติกรรมการซื้อคนรวยและคนจนแตกต่างกัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คนรวยและคนจนมีหลายๆสิ่งที่มีความแตกต่างกัน วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพฤติกรรมการซื้อของที่แตกต่างกันระหว่างคนรวยและคนจน มีการวิจัยระหว่างคนรวย 283 คน และคนจน 128 คนเป็นเวลากว่า 5 ปีและสังเกตุพฤติกรรมการจับจ่ายของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง

พบว่ากลุ่มคนจนจะมีการซื้อของขาดการยับยั้งชั่งใจ แต่คนรวยจะมีการคิดก่อนซื้อมากกว่าคนจน อารมณเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของคนจน

ทำให้คนจนหลายคนมีของสารพัดทั้งที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีก็ได้ ซึ่งตรงจุดนี้นักการตลาดๆหลายคนพยายามใช้ประโยชน์จากการยับยั้งชั่งใจในการซื้อของ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า

จากข้อมูลที่พูดมาก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาตระหนักถึง พฤติกรรมการซื้อของของเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลยุธ์การตลาด มีการคิดก่อนซื้อเพิ่มขึ้น