มาทำความรู้จักธุรกรรมการซื้อคืน (Repurchase Agreement :REPO)กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ธุรกรรมการซื้อคืน (Repurchase Agreement :REPO) เป็นธุรกรรมการยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้โดยใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

หลักการทำงานของธุรกรรมการซื้อคืน (Repurchase Agreement :REPO)

จะทำโดยการที่ผู้กู้นำตราสารหนี้ไปขายให้กับผู้ขอกู้ และสัญญาว่าจะทำการซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าที่ขายไปในตอนแรก

ยกตัวอย่าง

ผู้กู้ขายตราสารหนี้ A ให้กับผู้ให้กู้ราคา 100 บาทโดยสัญญาว่าจะซื้อคืนในราคา 103 บาท

ดังนั้นผู้ให้กู้จะได้ผลตอบแทน 3 บาทนั่นเอง

GMRA คืออะไร?

GMRA ย่อมาจาก Global Master Repurchase Agreement ตามประกาศศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ที่ บร. 148/2544 กำหนดให้ผู้ที่ทำสัญญาซื้อคืนภาคเอกชนจะต้องทำภายใต้สัญญา GMRA ฉบับปี 2000

ทำไมต้อง Mark to market?

เนื่องจากตราสารหนี้มีการเคลื่อนไหวของราคาตลอดเวลา เพื่อความเสมอภาคระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกันนั่นก็คือตราสารหนี้นั่นเอง