ผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี2562 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) – SCC

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รายได้จากการขายช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 48,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาจาก

–           ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 48,310 ล้านบาท เติบโต2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

–           ราคาปูนซีเมนต์ขยับขึ้นมาเป็น1,750 – 1,800 บาทต่อตัน

แต่ ปริมาณการขายกระเบื้องเซรามิก(ปูพื้นบุผนัง)ของSCG ในอาเซียนช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายกระเบื้องในภูมิภาคอาเซียนลดลง 4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจเคมิคอลส์

รายได้ธุรกิจเคมิคอลส์ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 46,240 ล้านบาทลดลง13%จากช่วงปีก่อนโอยมีราคาเคมิคอลลส์เปลียนแปลงดังนี้

–           Naphtha ราคาลดลง 8% จากช่วงสิ้นปี มาอยู่ที่ 519 เหรียญต่อตัน

–           HDPE ลดลง 9% จากช่วงสิ้นปีมาอยู่ที่ 1,093 เหรียญต่อตัน

–           PP-Naptha ลดลง 6% มาอยู่ที่ 611เหรียญต่อตัน

–           PVC-EDC/C ใกล้เคียงช่วงสิ้นปีก่อน ที่ 335เหรียญต่อตัน

–           BD-Naptha เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงสิ้นปี มาที่ 582 เหรียญต่อตัน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

รายได้ธุรกิจแพคเกจจิ้งช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 21,127 ล้านบาทลดลง 4% ขากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมาจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 4,948 ล้านบาท ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 16,179 ล้านบาท

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

–           ราคาเฉลี่ยของเศษกระดาษนำเข้าลดลงมาจากไรมาสก่อนมาที่165เหรียญต่อตัน

–           ราคาเฉลี่นของกระดาษบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคลดลง  มาที่ 510เหรียญต่อตัน

ธุรกิจเยื่อกระดาษ

–           ราคาเยื่อกระดาษในภูมิภาค ลดลงมาอยู่ที่ 820 เหรียญต่อตัน

–           ราคาเฉลี่ยเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาวลดลงมาอยู่ที่ 820 เหรียญต่อตัน


จะเห็นได้ว่าถึงแม้รายได้ธุรกิจซีเมนต์จะสูงที่สุด แต่สำหรับกำไรแล้วไม่ใช่ส่วนที่สร้างกำไรให้มากที่สุดสำหรับ ปูนซีเมนต์ไทย หากเราสังเกตุดูดีๆตอนนี้ราคาสิ้นค้าต่างๆของปูนซีเมนตืมีราคาลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อพิพาทการค้าจีน-อเมริกา ทำให้สินค้าที่สำคัญของการเจริญเติบโตของแต่ล่ะประเทศกลับใช้น้อยลง ทำให้ราคาลงในที่สุด

ที่มา:

https://scc.listedcompany.com/

https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=SCC&ssoPageId=3&language=th&country=TH