ส่องงบไตรมาสแรก ปี 2562 –Maybank Kimeng

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าลดลง 39.21% สาเหตุมาจากการที่

–           ปริมาณการซื้อขายตลาดที่ถดถอยลง จากระดับ 7 หมื่นล้านบาท เหลือ 4 หมื่นล้านบาท

–           การซื้อขายนักลงทุนบุคคลที่น้อยลงจากสัดส่วน 43.08%เหลือ36.45%

–           รายได้ค่านายหน้าตลาดซื้อขายล่วงหน้าลดลง จาก 47.46 ล้านบาทเหลือ 31.23 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายได้ตัวเดียวที่เพิ่มขึ้น เพิ่มจาก 6.33 ล้านบาท มาที่ 7.7 ล้านบาท หรือเพิ่ม 21.6 %

รายได้ดอกเบี้ยให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจามสถาวะตลาด ลดลง 6.80% มาที่ 147.38 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายโดยรวมไตรมาส1 2561 อยู่ที่ 652.48 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายโดยรวมไตรมาส1 2562 อยู่ที่ 547.44 ล้านบาท

ลดลง 16.10% หรือลดลง 105.04 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลลง

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิไตรมาส1 2561 อยู่ที่ 148.84 ล้านบาท

กำไรสุทธิไตรมาส1 2561 อยู่ที่ 32.19  ล้านบาท

ลดลง 78.37% หรือ 116.65 ล้านบาท