กำไรบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ – AEONTS ปี 2561โตกว่า 540 ล้านบาท

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทำไมพึ่งมาออกงบปี 2561  AEONTS ตอนนี้ผู้อ่านอย่าพึ่งตกใจนะครับ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะรอบบัญชีของAEONTS ต่างจากบริษัททั่วไปจะเริ่มที่ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์อีกปีหนึ่ง เรามาเริ่มดูกันทีล่ะตัวเลยดีกว่าครับว่างบออกมาเป็นอย่างไรบ้าง

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ – AEONTSให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล และ อื่นๆ

รายได้

รายได้ ปี2561 AEONTS ออกมาที่ 20,642 ล้านบาท

รายได้ ปี2560 AEONTS ออกมาที่ 18,663ล้านบาท

เพิ่มจากปีก่อน 1,979 ล้านบาทหรือเพิ่ม 11% มาจากส่วนไหนบ้างมาดูกันครับ

– รายได้หลักเพิ่มขึ้น 10%

รายได้จากบัตรเครดิต

รายได้จากบัตรเครดิต ปี 2561 มีจำนวน 7,490 ล้านบาท

รายได้จากบัตรเครดิต ปี 2561 มีจำนวน 6,807 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 683 ล้านบาทหรือ 10% เทียบกับปี 2560 มาจากการทำตลาดมากมายเพื่อเพิ่มสมาชิกบัตรให้กับ AEONTS ที่น่าสนใจอยู่ที่กัมพูชาที่รายได้บัตรเครดิตเติบโตถึง 89%

รายได้จากการให้กู้ยืม

รายได้จากการให้กู้ยืม ปี 2561 มีจำนวน 10,723 ล้านบาท

รายได้จากการให้กู้ยืม ปี 2560 มีจำนวน 9,573  ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 1,150 ล้านบาทหรือ 12% เทียบกับปี 2560 การเติบโตสินเชื่อเงินกู้มาจากการที่บริษัทได้รวมวงเงินสินเชื่ออบบมีวัตถุประสงค์และสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านการให้บริการอิออนแฮปปี้เพย์, เปิดตัวบริการออกบัตรด่วนที่สาขาชองบริษัทสำหรับสมาชิกและการเปิดตัวบัตรกดเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตรกดเงินสดในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากรายได้หมุนเวียน และรายได้สินเชื่อเงินกู้จาก บริษัท อิออนไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (เติบโต 73%)และ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (เติบโต 57%)

รายได้จากการให้เช่าซื้อ

รายได้จากการให้เช่าซื้อ ปี 2561 มีจำนวน 431 ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าซื้อ ปี 2560 มีจำนวน 369 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือ 17% เทียบกับปี 2560 มาจากการเติบโตสินเชื่อรถยนต์มือสอง และจากต่างประเทศ

– AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc โต 25%

-บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส(ลาว) จำกัด โต 35%

รายได้อื่น

รายได้อื่นมีจำนวน 1,998 ล้านบาท เพิ่ม 4% ปีก่อนมรายได้จากกำไรการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแต่ปีนี้ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2561 อยู่ที่ 8,754 ล้านบาท เพิ่ม 7% จากปีก่อนมาจาก

– การตั้งสำรองพนักงานเกษียณตามกฎหมายใหม่

– บันทึกขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ 45 ล้านบาท

– การขยายงานไปต่างประเทศ

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2561 ที่ 2,175 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561 ที่ 5,285 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% มาจากการขยายพอร์ตสินเชื่อ

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2561 ที่ 3,506 ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2560 ที่ 2,966 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาท หรือ 18%

ที่มา

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=AEONTS&ssoPageId=3&language=th&country=TH

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=AEONTS&ssoPageId=4&language=th&country=TH

https://aeonts.listedcompany.com/