เหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB)ต่างจากหยวน (Chinese Yuan- CNY) อย่างไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สำหรับเหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) และหยวน จะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ไม่เชิง

เหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) เกิดจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตั้งสกุลเงินขึ้นมาในปี 1949 ชื่อ เหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) แปลว่าค่าเงินของประชาชน

สำหรับหยวน (Chinese Yuan- CNY) ก็คือมูลค่าแสดงถึงจำนวนยูนิต

เช่น เงินเหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) จำนวน 100 หยวน