สรุปมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ปี 2564 – ลดภาษีที่ดิน ลดค่าธรรมเนียมโอนและจอง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ถือว่าซบเซามากจากพิษเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องกระตุ้นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ เรามาดูมาตรการการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2564 เลยดีกว่าว่ารัฐบาลมีการกระตุ้นอะไรบ้าง

  1. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวสำหรับการลดภาษีจ่ายเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็น การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้เกิดจากการที่ปัญหาไวรัสทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถหารายได้อย่างที่คาดหวัง รัฐบาลจำเป็นต้องลดต้นทุนการดำเนินการของทางภาคเอกชนให้สามารถดำเนินการผ่านช่วงวิกฤติไปได้
  2. ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 ลงเหลือร้อยละ 0.01 นอกจากนั้นยังลดค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 แต่ต้องโอนและจดจำนองพร้อมกันโดยมีเงื่อนไขต้องเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทสำหรับ ห้องชุด บ้านแฝด บ้านเดี่ยว บ้านแถว ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ถือว่าเป็นการกระตุ้่นการก่อสร้างในภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดการสร้างมูลค่า สร้างงาน การซื้อขายใช้จ่าย การสั่งซื้อวัตถุดิบ
    หลายคนอาจจะมองมาตรการนี้เอื้อแต่นายทุน แต่เราต้องมองอีกมุมในเรื่องของการที่สร้างอาคาร สร้างที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องมีทั้งการจ้างงาน การซื้อวัตถุดิบ ซึ่งจะกระจายเม็ดเงินออกไปได้
  3. การยืดระยะเวลาในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบการทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป และภาคเอกชนให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
    สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะยืดจาก 31 มีนาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะ E-filling ระยะเวลายืดไปถึง 3 เดือน
    ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สามารถยืดจากที่ต้องยื่นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 2564 เป็น มกราคม ถึง พฤษภาคม 2564 เฉพาะ E-filling

จะว่าไปแล้วก็เป็นมาตรการเดิมๆ ที่เคยมีในปีก่อน ๆ ทีนี้เราจะมาดูว่ามาตรการดังกลางนั้นจะสามารถสำเร็จได้แค่ไหนคงต้องติดตามต่อไป

คลิกเลย!!!! บทความอสังหาริมทรัพย์