เจาะลึก RCEP ข้อตกลงทางการค้าใหญ่ที่สุดในโลก

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

RCEP ย่อมาจากThe Regional Comprehensive Economic Partnership คือข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ระหว่างประเทศอาเซียน (ประกอบด้วย บรูไน ขเมร ลาว มาเลเซีย อินโดเนซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม) และประเทศนอกอาเซียน ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้

สมาชิิกทั้ง 15 ประเทศถือว่าเป็นมูลค่า 30% ของ GDP โลก และนอกจากนั้นยังมีประชากรในประเทศถือเป็น 30% ของโลก ตอนนี้ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2020 และคาดหวังว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

เมื่อเรามาวิเคราะห์ดูแล้ว จะพบว่า RCEP จะประกอบด้วยประเทศที่ประชาส่วนใหญ่ร่ำรวย ประชากรส่วนใหญ่ชนชั้นกลาง และประชากรส่วนใหญ่รายได้น้อย

RCEP เป็นข้อตกลงการค้าครั้งแรกที่มีประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เข้าร่วม ซึ่งถือว่า 3 ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของเอเชีย RCEP กลายเป็นข้อตกลงการค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก

ประเทศจีนได้เข้ามาทำข้อตกลงการค้าหลากหลายประเทศด้วยขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรก ขณะเดียวกันประเทศอเมริกากลับไม่มีความสนใจในการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มเติม

ภายหลังจาก Brexit ที่ประเทศอังกฤษได้ออกจากสหภาพยุโรป เอเชียอาจจะได้เข้ามามีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

เดิมทีประเทศอินเดียได้เข้าร่วมในการเจรจาเพื่อเข้าร่วม RCEP แต่ด้วยมีกระแสต่อต้านการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าสำคัญ ๆ หลายๆชนิด

ข้อตกลงนี้จะมีข้อตกลงหลักๆที่ 20 ข้อ ที่ครอบครุม สินค้า การลงทุน e-commerce ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดจ้างจัดซื้อ ส่งเสริมให้แต่ล่ะประเทศได้ผลประโยช์ร่วมกันฃ

ข้อตกลงนี้จะลดกำแพงภาษีศุลกากรลง ลดข้อจำกัดอัตราการถือหุ้นของต่างประเทศในอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรม e-commerce ตั้งเป้าส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ส่งเสริม e-signature