Ray Dalio ราชา Hedge Fund แนะนำเคล็ดลับการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Hedge Fund ที่มีขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ Bridge water ได้ออกมาเตือนนักลงทุนรายย่อยให้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากนักลงทุนคนอื่น

Ray Dalio มองว่าตลาดที่ขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ตลาดเป็นตลาดที่ดีสำหรับการลงทุนตอนนี้ แต่มองว่าตลาดหุ้นตอนนี้เป็นตลาดที่แพง

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

ส่งที่ Ray Dalio อยากแนะนำให้สำหรับนักลงทุนรายย่อยในตอนนี้คือ การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างหุ้น 60% และ 40% ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนคงที่

ถ้าผู้อ่านคิดไม่ออก ผมก็อยากแนะนำการลงทุนใน ตราสารหนี้ชั้นดี หรือพันธบัตรรัฐบาล

การที่แนะนำการลงทุนแบบนี้เพราะว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงพร้อมสร้างผลตอบแทน ถึงแม้ตลาดหุ้นจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในเรื่องของราคาหุ้นและปันผลที่ดีกว่าตราสารหนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นไปได้

ในขณะที่ตราสารหนี้สร้างผลตอบแทนได้น้อยกว่า แต่มีความปลอดภัยมากกว่า

โดยมุมมองผู้เขียนมองว่าคำแนะนำของ Ray Dalio เป็นคำแนะนำที่ดี สำหรับคำแนะนำนักลงทุนที่ไม่มีเวลาเราสามารถเลือกการลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนการเลือกหุ้นหรือตราสารหรี้เข้าพอร์ตการลงทุนเอง