ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เก็บเมื่อนักลงทุนทำการซื้อขายกองทุนรวม ส่งผลให้ต้องทำการซื้อขายหุ้นด้วย เพราะนักลงทุนบางคนทำการซื้อขายกองทุนรวมบ่อยทำให้ต้องมีการซื้อขายหุ้นบ่อย ทำให้กองทุนรวมต้องเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee)