การบริหารรัฐกิจคืออะไร? ทำไมเราต้องใส่ใจด้วยนะ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การบริหารรัฐกิจ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า (Public administration) เป็นขั้นตอนวิธีการในการทำกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ การบริหารให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนในรัฐได้สูญเสียอิสรภาพบางอย่างให้แก่รัฐ เพื่อคาดหวังให้รัฐจัดการชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้น เช่น ถ้าหากรัฐต้องการถนน หนทาง รัฐสามารถเวนคืนที่ดินได้ อีกตัวอย่างคือ หากจำเป็นเพื่อรักษาความสงบ รัฐสามารถให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในสถานที่ส่วนตัวของเราได้ การบริหารรัฐกิจรวมไปถึงการบริหารสินค้าสาธารณะอย่างเช่น ดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งประชาชนไม่สามารถบริหารเองได้ ประชาชนเลยต้องมอบอำนาจให้รัฐบริหาร

การบริหารรัฐกิจไม่เพียงแต่จะต้องบริหารให้ตรงตามเป้าหมายของรัฐ นั่นคือการบริหารเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังต้องบริหารให้เกิดประสิทธิภาพด้วย เช่น การสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนสามารถขับรถบนถนนได้ แต่เท่านี้ยังไม่พอ ยังต้องสร้างถนนที่สามารถช่วยในการลดอุบัติเหตุได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงด้วย ถึงจะเป็นการบริหารรัฐกิจที่ดีนั่นเอง

ในระบอบประชาธิปไตยเอง เรามอบอำนาจให้ตัวแทนของเราในการเลือก ผู้ที่เข้ามาบริหารรัฐ ดังนั้นการบริหารรัฐ จะดีหรือไม่ดีได้นั้นขึ้นอยู่กับเรา ถ้าหากเราเลือกผู้แทนที่ไม่ดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ประชาชนแล้ว การบริหารรัฐก็จะออกมาแย่นั่นเอง