เจาะลึก Proof Of Work มีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Proof of work เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่นักลงทุนใน Cryptocurrency รวมถึง Bitcoin ด้วยต้องมีความรู้เรื่องนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด Bitcoin หากไม่มีกระบวนการ Proof of work แล้วเราจะไม่สามารถทำให้เกิด Bitcoin ได้เลย ดังนั้น Proof of work จึงมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าหากเราไม่เข้าใจแล้วลงทุนใน Bitcoin ไปก็เท่ากับว่าเราลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้ ได้กำไรมาก็แค่โชคช่วยเท่านั้นเอง

หลักการ Proof of work นั้นเป็นหลักการที่เหมือนกับการทำงานทั่วไปก็คือการที่เราต้องทำงานเพื่อได้รับผลตอบแทน เพียงแต่การทำงานนั้นจะเปลี่ยนจากการทำงานแรงงานในโลกปกติ เปลี่ยนแปลงเป็นการทำงานในระบบดิจิตัลคือการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานทดแทนนั่นเอง

สำหรับการขุด Bitcoin กับการ Proof of work จะทำโดยการที่ให้คนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนในรูป Bitcoin ทำการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์  โดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณหาคำตอบที่ถูกต้องหลังจากนั้นจะได้รับผลตอบแทนในรูป Bitcoin นั่นเอง

สำหรับ Proof of work มีอีกชื่อที่เรียกก็คือ การขุด หรือ Mining ซึ่งเป็นคำที่รู้จักทั่วไป แต่จริงๆแล้วก็คือ Proof of work นั่นเอง

ข้อเสียของหลักการ Proof of work

ข้อเสียของหลักการ Proof of work ก็คือการที่ต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแหล่งผลิตที่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม มีการสำรวจพบว่ามีการทำการขุด Bitcoin ใช้ไฟฟ้ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศบางประเทศเสียอีก และส่วนใหญ่มาจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ทำให้เป็นข้อเสียอย่างมาก อีกเรื่องก็คือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการทำงานอื่นๆ เมื่อมีความต้องการนำมาใช้ขุด Bitcoin ส่งผลให้ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มูลค่าแพงมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะมาทดแทน Proof of work

สิ่งที่จะมาทดแทน Proof of work มาได้นั่นก็คือ Proof of stake เป็นแนวคิดที่ว่าต้องการที่จะลบจุดด้อยของระบบ Proof of work โดยหลักการก็คือการที่นำเหรียญที่เราต้องการผลิตเหรียญใหม่ แต่แทนที่จะให้ทำงานเพื่อได้รับผลตอบแทนเราสามารถนำเหรียญมาวางไว้เฉยๆ เพื่อที่จะได้เหรียญมากยิ่งขึ้น เหมือนกับการนำมาฝากไว้แล้วได้ดอกเบี้ยนั่นเอง แต่ข้อเสียของ Proof of stake ก็คือการที่เหรียญผลิตมาได้ก็จะอยู่กับคนที่ถือเหรียญจำนวนมากไว้ การกระจายเหรียญเพื่อนำไปใช้จ่ายได้จริงตามแนวคิดทดแทนเงิน Fiat ก็จะถูกทดแทนไปได้ จะเห็นได้ว่าเราพยายามจะแก้ไขอย่างไรก็มักจะมีข้อเสียมาด้วยเสมอ

เป็นธรรมดาที่การพัฒนาแนวคิดต่างๆ มักจะมาพร้อมกับปัญหาใหม่ๆเสมอ แต่ในฐานะมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องมีการพยายามแก้ไขปัญหาเสมอ แล้วชีวิตของมนุษย์ในอนาคตก็จะได้รับการพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อย ๆนั่นเอง