ขายหุ้นได้กำไรต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม:ขายหุ้นได้กำไรต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน

ถ้าหากเราเป็นนักลงทุนบุคคลธรรมดาทั้งไทยและต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษี

ถ้าเป็นนิติบุคคลไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่จะต้องนำไปรวมเป็นรายได้

สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศจะเสียภาษีหัก ณที่จ่าย 15%