การเมืองกับตลาดหุ้น เรื่องที่นักลงทุนต้องสนใจ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การเมืองกับตลาดหุ้นนั้นมีความสัมพันธ์กัน ในหลายๆครั้งจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นนั้นมีการขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สำหรับความสัมพันธ์ของการเมืองกับตลาดหุ้นไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับแทบทุกประเทศทั่วโลก วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงว่าทำไมการเมืองและตลาดหุ้นถึงมีความสัมพันธ์กัน

การเมืองกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
สำหรับการเมืองนั้น ก็คือการขึ้นมาเป็นตัวแทนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และสิ่งที่สำคัญของประชาชนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปากท้อง หากประชาชนต้องการกินอิ่มนอนหลับสบาย ประชาชาชนก็จะเลือกผู้แทนที่มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ดี ทำให้นักการเมืองต่างๆต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ในการหาเสียง และนักการเมืองต้องนำไปปฏิบัติให้ได้เพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้ง ดังนั้นการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจดีตลาดหุ้นจะขึ้น แต่ถ้าเศรษฐกิจแย่ตลาดหุ้นก็จะลงนั่นเอง ยกตัวอย่างนโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจ ช้อปช่วยชาติ ที่จะส่งผลให้หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้าได้รับประโยชน์และทำให้หุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาได้

ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อแผนการทำธุรกิจ
การขยายธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น สิ่งที่สำคัญของการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะต่างชาติ ก็คือการที่จะต้องไม่ทำผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ แต่ว่าแต่ละรัฐบาลจะมีนโยบายเป็นของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้นโยบายพรรคประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้นจะทำให้การประกอบธุรกิจต้องเปลี่ยนแผนบ่อยๆ ดังนั้นนักธุรกิจต่าง ๆจึงไม่ชอบที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเมืองอย่างเช่นตอนรัฐประหาร จะส่งผลกระทบให้ตลาดหุ้นลงอย่างรุนแรง

สำหรับการเมืองนั้นมีความสำคัญมากสำหรับนักลงทุน ในกองทุนต่างประเทศเองจะมีทีมวิเคราะห์เรื่องของการเมืองโดยเฉพาะ เพื่อที่กองทุนต่างประเทศจะสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัย สร้างผลกำไรให้กับกองทุนได้อย่างดี
เราเองในฐานะนักลงทุนรายย่อย การติดตามทางการเมืองจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานในฐานะนักลงทุนนั่นเอง