เจาะลึก PEST แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

แนวคิดกาการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของ PEST เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะเราต้องไม่ลืมเลยว่าปัจจัยภายนอกของกิจการนั้นมีผลอย่างมาก ไม่มีใครสามารถทำธุรกิจโดยที่ไม่สนปัจจัยภายนอกเลย อย่างน้อยก็ลูกค้าละเป็นปัจจัยภายนอกธุรกิจที่สำคัญ ดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงแนวคิด PEST กันครับ โดย PEST จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆเลย มีดังนี้

P – Political Factors ,E- Economic Factors ,S – Social Factors ,T – Technological Factors

P – Political Factors (ปัจจัยทางด้านการเมือง)

ปัจจัยทางด้านการเมืองรวมไปถึงนโยบายรัฐบาล การออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญติ แน่นอนระบบปกครองแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันเช่น สังคมนิยม ประชาธิปไตย เราต้องสำรวจด้วยว่าระบบปกครองของประเทศนั้นๆจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเราหรือไม่ นโยบายของรัฐบาลก็มีส่วนเช่น นโยบายการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเราทำธุรกิจที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเราจะถูกสั่งให้หยุดดำเนินการทันที การกีดกันทางการค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องระวังหากเราเป็นคนต่างชาติที่ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศนั้น หากเกิดการกีดกันทางการค้าจะส่งผลในเรื่องการผลิตในการหาวัตถุดิบ การขายสินค้าให้ประเทศต่างๆ และสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการกีดกันก็คือความร่วมมือการค้าเสรี ที่จะส่งเสริมการทำธุรกิจของคนต่างชาติ สิ่งที่ประเทศต่างๆจับตามองมากก็คือเรื่องของกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศจะสังเกตุได้ว่าจะมีการโยกย้ายเงินทุนในการสร้างโรงงานการผลิตมายังประเทศที่มีเงื่อนไขกฎหมายแรงงานน้อยกว่า สิ่งสุดท้ายสำหรับปัจจัยในด้านการเมืองนั้นก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเมือง ถึงแม้ระบบการปกครองจะเหมือนๆกันแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆ จะทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่ต่อเนื่อง

E – Economic Factors (ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ)

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับต้นทุน กำลังซื้อของประชาชน การทำธุรกิจไม่สามารถหลักเลี่ยงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจได้เลย สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีผลกระทบทั้งด้านของต้นทุนสำหรับวัตถุดิบนำเข้า และรายได้สำหรับสินค้าส่งออก อัตราดอกเบี้ยจะกระตุ้นกำลังซื้อ และอัตราดอกเบี้ยยังไม่หายถึงต้นทุนในการประกอบธุรกิจในรูปของดอกเบี้ย สภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดจะส่งผลในเรื่องของต้นทุนในการผลิต และหากอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปจนเศรษฐกิจโตตามไม่ทันจะส่งผลให้ราคาสินค้าแพงเกินกว่าผู้บริโภคจะจ่ายไหว

S – Social Factors (ปัจจัยทางสังคม)

ปัจจัยทางสังคมจะสะท้อนถึงค่านิยม ความเชื่อของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของศาสนาในบางครั้งมีข้อห้ามที่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งเราควรที่จะยอมรับว่าแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน การทำธุรกิจควรที่จะเข้ากับสังคมได้ดีอย่าไปขวางกับความเชื่อของท้องถิ่น นอกจากนั้นในเรื่องของค่านิยมถึงแม้จะไม่ใช่ข้อห้าม อะไรแต่การทำธุรกิจควรเป็นไปตามสภาพแต่ละภื้นที่

Technological Factors (ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี)

ปัจจัยทางด้านเทคโนโยีเป็นส่วนสำคัญเลย จะสังเกตุได้ว่าประเทศที่มีศักยภาพเทคโนโลยีที่สูงจะดึงดูดให้คนไปลงทุนประเทศนั้นอย่างมาก การศึกษาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีแต่ละประเทศจึงมีความสำคัญ หลายๆครั้งในบางประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ต่ำ กลับเป็นโอกาสที่จะเข้าไปเติมเต็มของประเทศนั้นๆ

สำหรับ PEST จะเห็นได้ว่าคนไม่ค่อยสนใจกันแต่จริงๆแล้วมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกของกิจการนั่นเอง