รวยด้วย Yield Farming วิธีหาเงินจากโลก Crytocurrency

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

แนวคิด Yield farming เกิดจากแนวคิด DeFi เป็นแนวคิดที่เกิดจากแต่เดิมมีการใช้รูปแบบตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ มักจะมีค่าธรรมเนียมตามความน่าเชื่อถือของคนกลางในการทำธุรกรรม

สำหรับแนวคิด DeFi (Decentralized Finance) เป็นแนวคิดที่ขจัดตัวกลางออกไป และใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน เพื่อป้องกันการทำผิดสัญญาการทำธุรกรรมทางการเงิน

ในโลกการเงินปกติแล้วการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ จะมีการสร้างสภาพคล่องโดยคนดูแล อย่างเช่น พวก Derivative warrant ที่จะมีทีมงานสร้างสภาคล่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราซื้อไปแล้ว เราจะสามารถขายคืนได้ สำหรับคนที่สร้างสภาพคล่องเราเรียกว่า Market maker

Market Maker โดยปกติจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างในตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว

แต่พอเรามาอยู่ในโลกยุคใหม่โลกของ Cryptocurrency และ DeFi (Decentralized Finance) เราสามารถเป็น Market maker ได้ ซึ่งเราก็จะได้รับผลตอบแทนตอบมาจากการมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้ตลาดนั่นเอง

ดูหลักการแล้วก็น่าสนใจอย่างมากเลยครับสำหรับคนที่เป็นนักลงทุน Cryptocurrency ที่จะถือไว้ เพราะการที่ถือเหรียญ Cryptocurrency ต่างจากการถือหุ้นที่ หุ้นจะได้รับผลกำไรจากการที่ราคาเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนในรูปปันผล แต่การถือ Cryptocurrency จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉพาะในเรื่องของราคาขึ้นอย่างเดียว แต่เมื่อมีการเปิดระบบ Yield farming แล้วเราสามารถได้รับผลตอบแทนทั้งมูลค่าเหรียญที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนในรูปของปันผล

สำหรับในเรื่องของผลตอบแทนของ Yield farming นั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตลาด ณ ขนาดนั้นและจำนวนคนที่เข้ามาทำ Yield farming หากตลาดมีสภาพคล่องที่ต่ำและคนมาทำ Yield farming น้อย ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง ผลตอบแทนมีการเคลื่อนไหวตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น

ความเสี่ยงของการทำ Yield Farming
Impermanent Loss

สำหรับ Impermanent Loss นั้นเป็นความเสี่ยงในเรื่องของมูลค่าผลตอบแทน มูลค่าเหรียญเมื่อเปรียบเทียบจากการไม่ทำ Yield farming เพราะปกติแล้วการทำ Yield Farming จะต้องฝากเหรียญเป็นคู่อย่างละ 50 เปอร์เซ็น เมื่อเหรียญมีการเปลี่ยนแปลงราคาไป ระบบจะทำการ Rebalancing ทำให้สัดส่วนมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอด ในทางกลับกันในช่วงเหรียญขึ้นเยอะ มูลค่าเหรียญอาจจะมีได้รับผลตอบแทนได้มากกว่าการไม่ทำ Rebalancing

ความเสี่ยงผลตอบแทน
ผลตอบแทนมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างเช่น มีการให้ผลตอบแทนเป็นเหรียญ Governance token แต่เหรียญมีโอกาสทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามตลาด การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อผลตอบแทนนั่นเอง

ความเสี่ยงด้าน Platform
ความเสี่ยง Platform สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะเรานำเหรียญไปฝากในระบบ อาจจะเกิดปรากฏการณ์เรียกว่า Rugpull สามารถทำการขโมยเหรียญที่เราฝากไว้ออกจากระบบไปเลย

Platform Yield farming มีที่ไหนน่าสนใจบ้าง

  • Uniswap
  • Balancer
  • Sushi Swap

ยังก็ลองไปศึกษาแต่ละ Platform ในเรื่องผลตอบแทน และความน่าเชื่อถือของ Platform สุดท้ายแล้วอยากให้นักลงทุนมองที่ความเสี่ยงด้วย อย่ามองเพียงผลตอบแทนที่ได้