ความรู้เบื้องต้นก่อนเทรด Option

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Option สำหรับผมแล้ว มีลักษณะคล้ายประกัน เราจ่ายเงินประกัน เมื่อเราเกิดเหตุไม่คาดฝันในช่วงเวลาที่ตกลงกันระหว่างเราและประกัน เราจะได้เงินชดเชยกลับมา แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเสียค่าประกันไป สำหรับ Option นั้นเราจะแบ่งออกเป็นออกเป็น 2 ประเภท

1. Put option

Put option คือ การที่เราซื้อสิทธิ Option ในการขาย หมายความว่า ถ้าราคาสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าราคา สิทธิ Put Option เราก็จะได้รับเงินชดเชยที่เหลือทั้งหมด เช่น

ถ้าเรามี Put Option สินค้า A ที่ 10 บาท ถ้าราคาลงไป 7 บาท เราจะได้เงิน 3 บาทจากคนขาย Put option ครับ

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

2. Call option

Call option คือ การที่เราซื้อสิทธิ Option ในการซื้อ หมายความว่า ถ้าเราคาสินทรัพย์นั้นสูงกว่าราคาสิทธิ Put Option เราจะได้รับเงินชดเชยทั้งหมด เช่น

ถ้าเรามี Call Option สินค้า A ที่ 10 บาท ถ้าราคาขึ้นไป 13 บาท เราจะได้รับเงินจากคนขาย Call Option 3 บาทจากคนขาย Call option ครับ

ค่า Premium คืออะไร?

ค่า Premium นั้นเองเปรียบเสมือนกับเงินค่าประกันที่เราต้องจ่ายกับบริษัท สำหรับ Option เราต้องจ่ายค่าใช้สิทธิให้กับคนขาย เพื่อที่จะได้รับสิทธิ Put หรือ Call

ค่า Premium ถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร?

ค่า Premium ถูกหรือแพงนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คนขายได้รับจากความเสี่ยงนั้น ถ้าโอกาสใช้สิทธิ Option สูงก็จะทำให้ค่า Premium Option มีมูลค่าสูง โดยแบ่งเกณฑ์ออกมา 3 แบบ

1.  In the money

In the money จะเป็น Option ที่มีโอกาสในการใช้สิทธิสูง

ถ้าเป็น Call Option ราคาใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาด

เช่น สินค้า A ราคาปัจจุบัน 10 บาท Call option ราคา 8 บาท ดังนั้น Call option จึงเป็น In the money

ถ้าเป็น Put Option ราคาใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาด

เช่น สินค้า A ราคาปัจจุบัน 10 บาท Put option ราคา 12 บาท ดังนั้น Put option จึงเป็น In the money

ดังนั้นค่า Premium สำหรับ Option สำหรับ In the money จะแพงกว่าปกติ

2. Out of the money

Out of the money จะเป็น Option ที่มีโอกาสในการใช้สิทธิต่ำ

ถ้าเป็น Call Option ราคาใช้สิทธิจะสูงกว่าราคาตลาด

เช่น สินค้า A ราคาปัจจุบัน 10 บาท Call option ราคา 12 บาท ดังนั้น Call option จึงเป็น Out of money

ถ้าเป็น Put Option ราคาใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาด

เช่น สินค้า A ราคาปัจจุบัน 10 บาท Put option ราคา 8 บาท ดังนั้น Put option จึงเป็น Out of the money

ดังนั้นค่า Premium สำหรับ Option สำหรับ In the money จะถูกกว่าปกติ

3. At the money

ราคา Option กับราคาใช้สิทธิ Option เท่ากับหรือใกล้เคียงราคาตลาด เช่น call option และ Put option ราคา 10บาท  ราคาตลาดก็จะเท่ากับ 10 บาท หรือใกล้เคียงกัน ทำให้ราคาไม่ถูกหรือไม่แพงเมื่อเทียบกับ

Option กำไรไม่จำกัด ขาดทุนจำกัด จริงหรือ?

สำหรับผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับ Concept นี้เท่าไหร่เพราะว่า Option นั้นจะเป็นการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถ้าเราไม่ใช้สิทธิแล้วมูลค้าสิทธิตรงนั้นเท่ากับ 0 ทันที

เช่น

ถ้าเราซื้อ Call option ที่ราคา 10 บาท สิ้นสุดเดือนธันวาคม

ถ้าราคาจนถึงเดือนธันวาคมไม่ถึง 10 บาท มูลค่าของ Option จะเท่ากับ 0 ทันที แต่ถ้าราคาเกิน 10 ส่วนต่างตรงนั้นก็คือกำไรเรา

option
option

ถ้า เป็น Put option ที่ราคา 10 บาท สิ้นสุดเดือนธันวาคม

ถ้าราคาจนถึงเดือนธันวาคมน้อยกว่า 10 บาท มูลค่าของ Option จะเท่ากับ 0 ทันที แต่ถ้าราคาต่ำกว่า 10 บาท ส่วนต่างตรงนั้นก็คือกำไรเรา

option
option

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ระยะเวลาของ Option

สำหรับ Option จะเป็นลักษณะเหมือนประกันคือเป็นระยะเวลาคุ้มครอง ต่างจากหุ้น ที่เราซื้อแล้วถือได้ไปเรื่อยๆ สำหรับ Option ถ้าเลยระยะเวลาไป Option ก็จะไร้มูลค่า

ค่า Premium

ค่า Premium เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจ่ายไปสำหรับคนซื้อ Option จากการสำรวจตลาดอเมริกา พบว่าคนส่วนใหญ่จะใช้ไม่ใข้สิทธิ Option แสดงว่านักลงทุนที่ซื้อ Option จะเสียค่า Premium ไปฟรีๆ

เป็นบริษัทขายประกันเอง

จริงๆแล้วในตลาด Option เราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสิทธิ

การซื้อ Option เรียกว่า Long

การขาย Option เรียกว่า Short

ดังนั้นคำสั่งจึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

– Long call คือ ซื้อสิทธิป้องกันราคาขึ้น ถ้าราคาขึ้นคนที่ Long call จะได้ส่วนต่างจากผู้ขาย  แต่ต้องจ่ายค่า Premium

– Short call คือ ขายสิทธิป้องกันราคาขึ้น ถ้าราคาขึ้นคนที่ Short call จะต้องจ่ายส่วนต่างจากผู้ซื้อ แต่ผู้ขายจะได้ค่า Premium

– Long put คือ ซื้อสิทธิป้องกันราคาลง ถ้าราคาลงคนที่ Long put จะได้ส่วนต่างจากผู้ขาย แต่ต้องจ่ายค่า Premium

– Short put คือ ขายสิทธิป้องกันราคาลง ถ้าราคาลงคนที่ Short put จะต้องจ่ายส่วนต่างจากผู้ซื้อ แต่ผู้ขายจะได้ค่า Premium