สรุป Oppday บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) HMPRO ไตรมาส 2 ปี 2562

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Home Pro หลักๆแล้วจะมี Home Pro ไทยและมีธุรกกิจย่อยๆประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก

  1. Market Village ดูแลพื้นที่เช่าใน Home Pro
  2. Home Pro Malaysia
  3. Mega Home เน้น ช่าง
  4. DC Service Center การขนส่ง Logistc

สาขา Home Pro มี 83 สาขา สำหรับสาขาที่พึ่งเปิดใหม่มี 1 สาขาที่จรัญสนิทวงศ์ มีที่กรุงเทพ 27 สาขา ต่างจังหวัด 56 สาขา

Home Pro S มีที่กรุงเทพ 7 สาขา ต่างจังหวัด 1 สาขา

Mega Home มีที่กรุงเทพ 2 สาขา ต่างจังหวัด 10 สาขา

Home Pro Malaysia 6 สาขา

มีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี TFRS 15 มีการเปลี่ยน 2 กลุ่มใหญ่ๆ

  1. ส่วนของรายได้ Other income เป็น Rent & Service Income
  2. ส่วนของรายจ่าย     มีการเปลี่ยนค่าใช้จ่าย Logistic จาก ค่าใช้จ่ายการขายและบริการมาเป็นต้นทุนขาย จะทำให้กำไรขั้นต้นลดลง มีการเปลี่ยนค่าใช้จ่าย Rent & Service แยกมาอีกค่าใช้จ่ายหนึ่ง และตัวสุดท้าย Inventories Reserve เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายขายและบริการ มาเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร

โดยรวมไม่กระทบกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ผลการดำเนินงานครึ่งปี 2562 เทียบกับครึ่งปี 2561

ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% จาก 30,319.4  เป็น31,826.3 ล้านบาท

ภาพรวมรายได้เพิ่มขึ้น 5.4% จาก  32,365.1 เป็น 34,118.4 ล้านบาท

กำไรเพิ่มขึ้น 15% จาก 2,561.0 เป็น 2,946.5 ล้านบาท

จากภาพรวมแล้วมีการเติบโตเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังมีการเติบโตยอดขาย 5%

รายได้ค่าเช่าและบริการเติบโต 11.7% เมื่อเทียบครึ่งปี 2561 กับ ปี 2562

และรายได้อื่นๆเติบโต 12.4% เมื่อเทียบครึ่งปี 2561 กับ ปี 2562

ค่าใช้จ่าย SG&A โต 2.7% เมื่อเทียบครึ่งปี 2561 กับ ปี 2562

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้น(Gross Profit Margin)เติบโต จาก 26% ครึ่งปีที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ที่ 26.3%

อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น จาก16% ครึ่งปีที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ที่ 16.6%

อัตรากำไรสุทธิ เพิ่มจาก 8.4% ครึ่งปีที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ที่ 9.3%

 เพราะรายได้เพิ่มมากกว่าค่าใช้จ่าย

การเพิ่มขึ้นของกำไรทำให้ ROE  ROIC และ ROA เพิ่มขึ้นด้วย

Net Cash cycle อยู่ที่ -19 สำหรับ Home Pro อย่างเดียว แต่ถ้าบริษัทลูกแล้วอยู่ที่ -15 วัน

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) มีการลดลงมาโดยตลอด มีการเพิ่มขึ้นบ้างตอนเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นก็ลดลงตลอด กำลังรอนโยบายกระตุ้นรัฐบาล

การเพิ่มอัตรากำไร

มีการใช้ Private Labels (สินค้าที่ซื้อแล้วมาติดยี่ห้อเราเอง) มีมากกว่า 36 แบรนด์ มีมากกว่า 3,000 สินค้า ยังคงดำเนินกลยุทธ์เพิ่มขึ้นเรื่อยเพื่อเพิ่มกำไร

การขยายสาขา

Home Pro เปิดสาขาเพิ่มแล้วต้นปีที่ จรัญสนิทวงศ์ ครึ่งปีหลังจะเปิดเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา

Home Pro S จะเปิดเพิ่ม 1 สาขา ที่ สามย่านมิตรทาวน์

Mega Home จะเปิดอีก 2 สาขาครึ่งปีหลัง

จะมีการจัด Home Pro Expro เดือน พฤศจิกายนอีก 1 ครั้ง