BREXITจบแล้ว อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

วันที่ 26 มิถุนายน 2016 ประชาชนอังกฤษได้มีการทำประชามติว่าอังกฤษจะอยู่ในสหภาพยุโรปหรือไม่ หรือเรียกว่า BREXIT นักวิเคราะห์ต่าง ๆทั่วโลกมีความเชื่อมั่นว่าผลการทำประชามติครั้งนี้อังกฤษจะไม่ออกจากสหภาพยุโรป แต่ผลการทำประชามติผิดคาด ประชาขน 51.9% โหวตที่จะออกจากสหาภาพยุโรป 48.1% โหวตให้อังกฤษยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป

ถึงแม้ผลการทำประชามติจะช็อคโลกขนาดนี้แต่ ผลของประชาธิปไตยต้องเคารพการทำประชามติ ส่วนหนึ่งของการทำประชามติที่ผลพลิกคาดเกิดจากความกลัวเรื่องแรงงานจากประเทศอื่น ในยุโรปทะลักเข้าประเทศอังกฤษทำให้คนอังกฤษรู้สึกกลัวและหวงแหนความเป็นอังกฤษเอาไว้

หลังจากผลการทำประชามตินายกรัฐมนตรี David Cameron ประกาศลาออกทักที และนายกรัฐมนตรี Theresa May รับช่วงต่อเพื่อเริ่มกระบวนการออกจากสหภายุโรปของอังกฤษ

แต่การทำกระบวนการ Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษไม่ได้ทำง่าย ๆ ข้อตกลงของกระบวนการ Brexit ถูกสภาตีตกไปถึง 3 ครั้ง นายกรัฐมนตรี Theresa May สูญเสียเสียงข้างมากในสภา หลังจากนั้น Boris Johnson ได้มารับช่วงต่อเพื่อทำให้การทำ Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษประสบความสำเร็จ

สุดท้ายแล้วอังกฤษก็ออกจากสหภาพยุโรปได้สำเร็จหลังจากเป็นสมาชิกถึง 47 ปี เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมืองของยุโรป

กระบวนการ Brexit ใช้เวลาถึง 3 ปีครึ่งถึงจะสำเร็จ สร้างความโกลาหลระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ ความตึงเครียดระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป

การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษเริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อ 31 มกราคม 2022เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่าน อังกฤษยังคงอยู่ในสมาชิก Single market ของสหภาพยุโรป หมายถึงมีการใช้สินค้า บริการ เงินทุนอย่างเสรีระหว่างอังกฤษและประเทศสมาชิกอยู่และยังคงเป็นสมาชิกศุลกากรยุโรปอยู่ แต่อังกฤษไม่มีสิทธิในการโหวตในสหภาพยุโรป ถึงแม้อย่างนั้นอังกฤษก็ยังอยู่ภายใต้กฎของสหภาพยุโรป

รัฐบาลอังกฤษตั้งเป้าหมายไว้ว่าการตกลงทั้งหมดจะจบภายในสิ้นปี 2020 ไม่อย่างนั้นอังกฤษจะออกจากตลาดยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงอะไร ต้องกลับไปใช้กฎองค์กรการค้าโลก

ถึงแม้อังกฤษจะยังคงเป็นสมาชิกของ Single market ของสหภาพยุโรปแต่เหลือเวลาอีกไม่นานเพราะจะสิ้นสุดในปี 2020

เป็นอะไรที่ท้าทายมากที่อังกฤษและยุโรปจะทำข้อตกลงทางการค้าให้สำเร็จภายในปีเดียว อังกฤษจะทำได้ดีแค่ไหนในการทำข้อตกลงทางการค้าให้อังกฤษได้ประโยชน์สูงสุด คงไม่ง่ายเสียทีเดียวที่สหภาพยุโรปจะปล่อยให้ประเทศอังกฤษได้เปรียบจากการออกจากสหภาพยุโรป อังกฤษจะสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวนมาก