Occupancy rate สิ่งที่นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้ !!!

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Occupancy rate คืออัตราการเช่าหรือใช้พื้นที่เทียบกับพื้นที่สามารถใช้ได้ นักวิเคราะห์จะใช้ในการวิเคราะห์ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้การให้เช่าใช้สถานที่ ไม่ว่าจะเป็น ห้องพัก โรงแรม ห้องเช่า บ้านเช่า ฮอลล์ รวมไปถึงโรงพยาบาลด้วย

หลักการคิด Occupancy rate

ยกตัวอย่างมีอพาร์ตเม้นให้เช่า 100 ห้อง มีคนเข้าพัก 90 ห้อง ดังนั้น Occupancy rate ของอพาร์ตเม้นแห่งนี้เท่ากับ 90% นี่คือตัวอย่างง่ายๆ

ดังนั้น

Occupancy rate = พื้นที่ี่ใช้ประโยชน์ หารด้วย พื้นที่ทั้งหมด

อีกตัวอย่าง

โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องให้บริการ 200 ห้อง แต่มีคนเข้าพัก 75 ห้อง

Occupancy rate = 75 / 200

Occupancy rate โรงแรมแห่งนี้เท่ากับ 37.5%

Occupancy rate เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงไม่ว่าเราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรงหรือซื้อหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ก็จำเป็นต้องดู Occupancy rate หากเราไม่ได้ดูตัวเลขตัวนี้เราก็จะไม่เห็นประสิทธิภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อ เพราะแสดงถึงความต้องการการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ

Occupancy rateต่ำ คืออสังหาริมทรัพย์ไม่น่าลงทุน?

จริงๆแล้ว Occupancy rate ต่ำก็จะมาพร้อมราคาที่ซื้อได้ในราคาถูก ถ้าเราสามารถปรับปรุงให้มีความต้องการในอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จะทำให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันถ้าเราเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี Occupancy rate สูงก็จะมาพร้อมด้วยราคาแพงและโอกาสปรับปรุงให้อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มยากขึ่้น

คลิกเลย!!!! บทความอสังหาริมทรัพย์