NVDR คืออะไร นักลงทุนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

NVDR ย่อมาจาก Non-Voting Depository Receipt เป็นหลักทรัพย์ที่อ้างอิงหุ้น โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ 99.99% คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

NVDR มีไว้เพื่ออะไร?

NVDR เป็นการให้โอกาสของนักลงทุนชาวต่างชาติให้มีโอกาสในการลงทุนหุ้นไทยได้ โดยไม่ติดเงื่อนไขข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างชาติ

สิทธิที่เหมือนกันกับนักลงทุนไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนใน NVDR คือ

– สิทธิการซื้อขายหุ้น

– สิทธิการได้รับปันผล

นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนใน NVDR จะไม่ได้รับสิทธิในการออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการครอบงำของต่างชาติต่อบริษัทในไทย

ในฐานะนักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลการซื้อขาย NVDR ของต่างชาติ

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนแล้วนักลงทุนที่สามารถกำหนดทิศทางของตลาดได้จะประกอบไปด้วย นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ แต่นักลงทุนต่างชาติมีจำนวนเงินมหาศาลในการซื้อขายหุ้น มีแนวโน้มดันราคาหรือกดดันราคาหุ้นได้ ทำให้เราสามารถติดตามแนวโน้มราคาหุ้นได้ว่าหุ้นจะไปในทิศทางไหนจากข้อมูล NVDR ได้ โดยที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือที่น่าเชื่อถือจะมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้อ่านสามารถคลิกได้ตามลิงค์นี้เลยครับ

https://www.set.or.th/set/nvdrbystock.do?type=volume&date=30%2F01%2F2020&sort=total