NPL คืออะไร ทำไมต้องให้ความสำคัญ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

NPL ย่อมาจาก Non-Performing Loan แปลง่ายๆเลยก็คือหนี้เสีย หรือหนี้ที่เจ้าหนี้มองว่าไม่สามารถเก็บเงินได้แล้ว โดยปกติแล้วทางสถาบันการเงินจะมองว่าหากมีการผิดรับชำระหนี้ 3 เดือน ก็มีโอกาสกลายเป็น NPL แล้ว

ตัวเลข NPL มีความสำคัญมากสำหรับธนาคารและสถานบันการเงิน สถาบันการเงินพยายามที่จะควบคุมไม่ให้เกิด NPL มาก

สำหรับ NPL ในสถาบันการเงินจะมีทุกที่ มีน้อยมากที่สถาบันการเงินจะมี NPL เป็น 0 หรือไม่มีหนี้เสียเลย เป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้นหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆต้องพยายามควบคุมให้ NPL น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

แต่สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นนั้น การเปรียบเทียบ NPL โดยตรงนั้นไม่สามารถทำได้ ยกตัวอย่าง หุ้นสถาบันการเงินที่มีการปล่อยกู้กับผู้มีรายได้ต่ำมักจะมี NPL สูงกว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ เป็นเรื่องธรรมดามากๆ

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาเลยก็คือเรื่องของเกณฑ์ NPL ของสถาบันการเงินแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางที่ถ้าไม่ส่งเงินเกิน 3 เดือนจะจดว่าลูกหนี้รายนี้เป็น NPL แล้ว แต่สถาบันการเงินบางที่ขาดการส่งเงิน 6 เดือนถึงจะกลายเป็น NPL ทำให้ก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์ว่าสถาบันการเงินไหนมีคุณภาพลูกหนี้ที่ดีโดยวัดจาก NPL เราควรที่จะดูเกณฑ์ในการประเมิน NPL ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับคนที่ไม่ได้สนใจการลงทุนในสถาบันการเงิน แล้วคิดว่าตัวเลข NPL ไม่ได้มีความสำคัญอะไร ท่านกำลังคิดผิดเพราะตัวเลข NPL นั้นสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น หาก NPL ของสถาบันการเงินต่างๆกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะสะท้อนว่าตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญสภาวะความเสี่ยง คนทั่วไป บริษัทต่างๆ ไม่มีรายได้มากเพียงพอที่ชำระหนี้ ถ้าหากปล่อยให้ NPL สูงขึ้นเรื่อย ๆ สถาบันการเงินจะมีโอกาสที่จะล้มละลายได้ อย่างเช่นวิกฤติต้มยำกุ้งที่สถาบันการเงินต่างๆมี NPL ที่สูงมาก และก็ให้เกิดสภาวะล้มละลายของสถาบันการเงิน ผลกระทบส่งต่อเป็นลูกโซ่ กลายเป็นวิกฤติทางการเงินของประเทศไทยดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนหรือไม่ใช่นักลงทุน เราก็ควรจะติดตามตัวเลขของ NPL

เครดิตบูโรและ NPL มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

สำหรับเครดิตบูโรนั้น มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกหนี้ต่างๆ ว่ามีพฤติกรรมการชำระเงินอย่างไร ดังนั้นกลุ่มลูกหนี้เสียหรือ NPL จะถูกนำข้อมูลไปส่งให้กับเครดิตบูโรเช่นกัน ดังนั้น เครดิตบูโรและ NPL มีความเกี่ยวข้องกัน

สุดท้ายแล้ว NPL นั้นเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญทั้งต่อตัวเราเอง ก็คือการที่จะพยายามทำให้ตัวเองไม่กลายเป็นหนี้เสียหรือ NPL อีกส่วนก็คือในฐานะนักลงทุนที่จะเลือกการลงทุนในสถาบันการเงินว่าควรจะลงทุนในสถาบันการเงินไหน และส่วนสุดท้ายคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ตัวเลขของ NPL สามารถสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจได้