เครื่องหมายหุ้น NP (Notice Pending) และ NR (Notice Received) คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติแล้วเวลาที่มีรายงานอะไรที่กระทบต่อบริษัทที่จดทะเบียน ต้องแจ้งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์รอข้อมูล ทางตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) ไว้เพื่อให้นักลงทุนทราบว่าอยู่ในระหว่างการรอข้อมูลที่ต้องรายงานให้ทางตลาดหลักทรพย์

และเมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนเครื่องหมายหุ้นเป็น NR (Notice Received) แทน แสดงว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว