ช้าๆได้พล้าเล่มงาม ออสเตรเลียไม่รีบฉีดวัคซีนโคโรนาไวรัสเหมือนประเทศอื่น ๆ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไวรัส ที่กระทบทั้งเรื่องของสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการแพร่ระบาดจนกระทั่งมีการพัฒนาวัคซีน ทำให้หลายๆประเทศพยายามที่จะสั่งซื้อวัคซีนและฉีดให้ประชาชนในประเทศตัวเอง รวมทั้งประเทศไทยด้วยที่จะเริ่มฉันวัคซีนให้ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์

ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย ถึงแม้จะมีการล็อคดาวในSydney เพื่อป้องกันการเดินทางข้ามรัฐ นายกรัฐมนตรี Scott Morrison และ รัฐมนตรีสาธารณสุข Greg Hunt ได้ตอกย้ำว่าประเทศออสเตรเลียไม่ได้เร่งรีบที่จะฉีดวัคซีนให้พลเมือง และยังย้ำว่าจะไม่รับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นอย่างประเทศอังกฤษและไม่อนุมัติวัคซีนฉุกเฉินเหมือนอังกฤษ

ในขณะที่มีการฉีดวัคซีนในหลายๆประเทศ ประเทศออสเตรเลียกับคาดหวังว่าวัคซีนจะได้รับฉีดเข็มแรกสิ้นเดือนมีนาคม องค์การเภสัชออสเตรเลียยังไม่ตัดสินใจเลือกวัคซีนแต่ละชนิดเร็วๆนี้

นายกรัฐมนตรีของอังกฤษมองว่า ประเทศออสเตรเลียไม่ได้อยู่ขั้นวิกฤติอย่างประเทศอังกฤษ ทำให้ไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ

ในขณะนี้ออสเตรเลียพยายามลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาตามเมืองใหญ่ๆ อย่าง Sydney และ Melbourne

นายกรัฐมตรีให้ความเห็นว่าประเทศต่างๆไม่ได้มีการทดสอบวัคซีนเท่าที่ควร ก่อนที่จะกระจายวัคซีนไปสู้ประชาชน ในขณะที่ออสเตรเลียจะทำการทดสอบวัคซีนก่อนกระจายไปสู้ประชาชน

ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 25 ล้านคนได้สั่งซื้อวัคซีน  AstraZeneca จำนวน 54 ล้านโดส Novavax  51 ล้านโดส Pfizer 10 ล้านโดส