เจาะลึกรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคาร(Non-Interest Income) รายได้ของธนาคาร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยธนาคาร (Non-Interest Income) เป็นรายได้ที่สำคัญของธนาคาร หลายๆคนคิดว่าธนาคารมีรายได้เพียงแต่การปล่อยกู้และรับดอกเบี้ยเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วรายได้ธนาคารไม่ได้มีเพียงเท่านั้น ธนาคารสามารถหารายได้อย่างอื่นได้ด้วย

โดยเฉพาะรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเก็บจากลูกค้าที่มาทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรเดบิต/เครดิต  ค่ารับประกันเงิน การออเช็ค ต่างๆมากมาย

สภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก และการแข่งขันของธนาคารอย่างรุนแรงทำให้ธนาคารต้องพยายามหารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยธนาคาร ของธนาคารมากยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยธนาคารเป็นรายได้ที่สามารถทำได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องมีเงื่อนไขที่โดยจำกัดโดยการตั้งกันทุนสำรอง ส่วนหนึ่งเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเบี้ยวหนี้เหมือนการปล่อยกู้เงิน

แต่ในสภาวะปัจจุบัน เป็นยุค Disrupt เป็นยุคที่มี Start up เข้ามาพยายามมาทดแทนระบบธนาคาร โดยลดต้นทุนการดำเนินการ ทำให้ธนาคารเองต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการโดยใช้ระบบ Internet Banking และ Mobile Banking มากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาด้วยคือการที่ต้องยกเว้นค่าธรรมเนียมจำนวนมาก จากยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางการเงินของธนาคาร จะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเราชำระค่าโทรศัพท์ผ่านธนาคาร เราจะโดนเก็บค่าธรรมเนียม แต่ในปัจจุบันเราสามารถชำระผ่าน Mobile Banking เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

อีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยธนาคาร (Non-Interest Income) คือนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อลดการเป็นอุปสรรคในการดำเนินการทางการเงิน ทำให้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยธนาคารกระทบไปอีก