เจาะลึกส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) อัตราส่วนสำคัญของธนาคาร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) เป็นส่วนสำคัญสำหรับการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นอัตราส่วนที่มีความสำคัญมากที่สะท้อนการทำกำไรหลักของธนาคารเลยทีเดียว ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้ากันเสียก่อนว่าหุ้นกลุ่มธนาคารหารายได้จากอะไร

โดยปกติแล้วธนาคารจะหารายได้จากการที่มีลูกค้าของธนาคารต้องการเงินทุนเพื่อทำอะไรสักอย่าง จึงเข้าไปติดต่อกับทางธนาคารเพื่อที่จะหยิบยืมเงิน สำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้ยืมเงินของธนาคารก็คือดอกเบี้ยนั่นเอง

แต่ที่สิ่งที่ธนาคารต่างจากบริษัททั่วไปก็คือการที่ธนาคารสามารถรับฝากเงินได้ ธนาคารจะรับฝากเงินจากลูกค้าธนาคาร โดยธนาคารจะต้องให้ดอกเบี้ยกับลูกค้า

โดยปกติแล้วธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากการลูกค้ามากกว่าดอกเบี้ยที่ให้กับลูกค้ามาฝากเงิน อยู่แล้วไม่อย่างนั้นธนาคารก็ขาดทุนสิ

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) จึงเป็นอัตราส่วนที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ธนาคาร เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ย

สูตรการคำนวณ

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) = (รายได้ดอกเบี้ยรวม – ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย)  /  สินทรัพย์ทั้งหมดที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย

โดยปกติแล้วเราไม่จำเป็นต้องคำนวณรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเองหรอก เพียงแต่เราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของตัวเลขว่ามาได้อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร เราสามารถติดตามตัวเลขส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ได้หลากหลายที่ อย่างเช่น

  • คำอธิบายงบ ที่ set.or.th
  • ข้อมูลวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) จะมีการเพิ่มขึ้นลดลงตลอดเวลา จากปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การควบคุมนโยบายการเงินของรัฐบาล ดังนั้นเราต้องติดตามข้อมูลตลอดเวลาว่า รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ตอนนี้เป็นอย่างไร

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) มีผลกระทบต่อ ROE (อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น) หากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ลดลงย่อมส่งผลให้ ROE (อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น) ด้วยเช่นกัน เพราะ ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) จะมีลักษณะคล้ายๆกับ ROE (อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น) เพียงแต่ว่าส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) จะเน้นเฉพาะกำไรจากดอกเบี้ยและสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเท่านั้น

สรุปแล้ว ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) เป็นอัตราส่วนที่สำคัญอย่างมาก หากเราลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร แต่ถ้าเราไม่ได้ลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารเราก็ควรติดตามส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) อยู่ดีเพราะสามารถสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจตอนนั้น หากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ก็แสดงว่าธนาคารปล่อยกู้ได้น้อยลงนั่นเอง