ทำความเข้าใจเครื่องหมายหุ้น NC (Non-Compliance) และการการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนกัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีการเพิ่มขึ้นและลดลงของบริษัทโดยตลอด ซึ่งการเพิกถอนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีด้วยกัน 2 แบบคือแบบสมัครใจซึ่งต้องได้ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการที่ขาดคุณสมบัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อป ทำผิดข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ถ้าหากให้มีการซื้อขายต่อไปจะส่งผลเสียต่อนักลงทุนได้ทำให้ต้องถูกเพิกถอนการซื้อขาย

เมื่่อหุ้นตัวไหนมีโอกาสที่จะถูกเพิกถอนออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทางตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กับหุ้นตัวนั้น