คำสั่งซื้อหุ้น MP-MTL คืออะไร? ต่างจาก MP ยังไง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำสั่งซื้อหุ้น MP-MTL คืออะไร?

คำสั่งซื้อหุ้น MP-MTL ย่อมาจาก Market Order ป็นคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นที่ราคาตลาด ถ้าเป็นคำสั่งซื้อระบบจะสั่งซื้อหุ้น ณ ราคาที่ต่ำที่สุดที่เสนอขาย (Offer) และ ถ้าเป็นคำสั่งขายระบบจะสั่งซื้อหุ้น ณ ราคาที่สูงที่สุดที่เสนอซื้อ (Bid) โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมถ้าซื้อหรือขายหุ้น ณ ราคานั้นไม่หมดจะตั้งราคารอ ณ ราคาที่ซื้อขายล่าสุด

ยกตัวอย่าง

หุ้น AAAA

Bid

2.05 จำนวน 800

2.00 จำนวน 1,000

Offer

2.10 จำนวน 800

2.15 จำนวน 1,200

ถ้าเราสั่งซื้อหุ้น AAAAด้วยคำสั่งซื้อหุ้น MP-MTL 1,300 หุ้น เราจะได้หุ้น A 800 หุ้น ส่วนคำสั่งหุ้นที่เหลือ 500 หุ้นจะตั้งราคาเสนอซื้อไว้ที่ 2.10

ถ้าเราสั่งขายหุ้น AAAAA ด้วยคำสั่งซื้อหุ้น MP-MTL 1,000 หุ้น เราจะขายหุ้น A 800 หุ้น ส่วนคำสั่งหุ้นที่เหลือ 200 หุ้นจะตั้งราคาเสนอขายไว้ที่ 2.05

คำสั่งซื้อหุ้น MP-MKT ต่างจาก MP ยังไง?

คำสั่งซื้อหุ้น MP จะทำการไล่ซื้อหรือหุ้นจนครบ คำสั่งซื้อที่เหลือจะถูกส่งไป ณ ระดับราคาที่เหลือ โดยไม่สนใจราคา ทำให้มีโอกาสที่เราได้หุ้นราคาที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง