ศัพท์หุ้น: แมลงเม่าคืออะไร? เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้กลายเป็นแมลงเม่า

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

แมลงเม่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า moth จริง ๆ แล้วแมลงเม่าก็คือปลวกที่อยู่ในวัยพร้อมสืบพันธ์ เราจะพบว่าแมลงเม่ามักจะบินเข้าฟแสงไฟต่าง ๆ รวมทั้งกองไฟด้วย จริง ๆแล้วไม่เพียงแต่แมลงเม่าเท่านั้นที่บินเข้าแสงไฟหรือกองไฟ แมลงประเภทอื่น ๆก็มักจะบินเข้าแสงไฟ หรือกองไฟเช่นกัน เพียงแต่แมลงเม่าเวลาบินเข้าแสงไฟมักมากันจำนวนมาก เป็นที่มาของสุภาษิต แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

แมลงเม่าในตลาดหุ้นคืออะไร?

สำหรับคำศัพท์แมลงเม่าในตลาดหุ้นนั้นก็มาจากสุภาษิต แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ นักลงทุนเปรียบตลาดหุ้นว่าเป็นกองไฟ เพราะมีทั้งคนได้และคนเสีย มีความโลภ ความกลัวในตลาดหุ้น และเปรียบนักลงทุนที่ไม่มีความสามารถ ไม่มีความรู้ว่าเป็นแมลงเม่า นักลงทุนกลุ่มน้จะมองว่าตลาดหุ้นเป็นตลาดที่สามารถหาเงินได้ง่าย โดยที่ไม่มองความเสี่ยงของตลาดเลยว่าจะมีโอกาสที่ทำให้เราขาดทุนแค่ไหน

เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้กลายเป็นแมลงเม่า

สิ่งที่นักลงทุนจะไม่เป็นแมลงเม่าได้นั้นนักลงทุนต้องมีความรู้และความสามารถในการทำกำไรจากตลาดหุ้น นักลงทุนต้องสรรหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้มากเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะทำการลงทุนจริงๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินจำนวนมาก