กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) คืออะไร? มีหลักการเลือกลงทุนยังไง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สำหรับคนที่มีเงินสดไว้เฉยๆ ไม่รู้จะนำเงินไปทำอะไรดีวันนี้เราเลยจะมาแนะนำที่พักเงินสด นั่นก็คือ กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) ที่ๆ สำหรับพักเงินที่ดีเลย

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) เป็นแหล่งพักเงินชั้นดี

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) นำเงินไปลงทุนอะไร?

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในบริษัทชั้นดีและตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี แต่กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) ก็มีนโยบายลงทุนแต่พันธบัตรรัฐบาล ยิ่งมีความปลอดภัยกว่าปกติ เราสามารถอ่านข้อมูลก่อนลงทุนได้ครับ ถือว่าเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำมาก

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) สภาพคล่องสูงอย่างไร?

สำหรับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) สามารถขายได้ทุกวันทำการ และจะได้รับเงินวันทำการถัดไป (T+1) นั่นเอง ทำให้หลายคนสามารถนำเงินมาพักไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund)

ผลตอบแทนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) เท่าไหร่?

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) ผลตอบแทน 1 เปอร์เซ็น ถึง 1.5 เปอร์เซ็นต่อปี แต่แลกมาด้วยสภาพคล่องที่สูง ความเสี่ยงต่ำ แต่สำหรับคนถือระยะสั้นไม่ต้องกังวลไปเพราะกองทุนคิดผลตอบแทนเป็นรายวันไม่ได้เป็นรายปี

สำหรับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) ไม่สามารถเทียบผลตอบแทนกับบัญชีเงินฝากโดยตรงได้

ดอกเบี้ยธนาคารมีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย แต่ว่าดอกเบี้ยต้องนำไปหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 เปอร์เซ็นก่อน ถึงจะนำมาเทียบผลตอบแทนกับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund)ได้

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) เหมาะสำหรับใครบ้าง?

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักเงินไม่ว่าจะพักเงินเพื่อทำธุรกิจ พักเงินไว้สำหรับเก็บออมเพื่อเป้าหมายชีวิต หรือแม้กระทั่งคนลงทุนในหุ้นก็สามารถพักเงินไว้สำหรับรอซื้อหุ้นในบางโบรกเกอร์หุ้นสามารถที่จะขายหุ้นแล้วนำเงินไปซื้อกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) ทันที เมื่อสั่งซื้อหุ้นโบรกเกอร์จะมีคำสั่งตัดเงินออกจากกองทุน
อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำมาก