ค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ(ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ) สิ่งนักลงทุนต้องใส่ใจก่อนเปิดบัญชีหุ้น

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ (ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ)คิดยังไง?

ค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ(ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ) เป็นการกำหนดโดยโบรกเกอร์ว่าหากมีการซื้อขายต้องเสียค่าคอมขั้นต่ำตามที่กำหนด

เช่น

หากเราซื้อหรือขายหุ้นแล้ว ปรากฎว่าเมื่อคำนวณออกมาเราเสียค่าธรรมเนียมหุ้น (ค่าคอมมิชชั่นหุ้น) ทั้งหมด 10 บาท แต่โบรกเกอร์กำหนดว่าค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ(ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ) อยู่ที่ 50 บาท ดังนั้นเราต้องเสียค่าธรรมเนียมหุ้น (ค่าคอมมิชชั่นหุ้น) ในวันนั้น 50 บาทไม่ใช่ 10บาท

แต่ถ้าเราเสียค่าธรรมเนียมหุ้น (ค่าคอมมิชชั่นหุ้น) 60 บาท เราก็จะเสียตามจริงคือ 60 บาทนั่นเอง

หากไม่มีการซื้อขายหุ้นภายในวันนั้นต้องเสียธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ(ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ) หรือไม่?

หากไม่มีการซื้อขายหุ้นภายในวันนั้น เราไม่ต้องเสียธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ(ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ) โบรกเกอร์จะคิดเฉพาะวันซื้อขาย สำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือหุ้นระยะยาวหายห่วงได้

สรุป ค่าคอมขั้นต่ำจะกำหนดโดยโบรกเกอร์หุ้นว่าต้องเสียขั้นต่ำเท่าไหร่ หากเราเสียค่าคอมภายในวันมากกว่าขั้นต่ำก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ (ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ) และถ้าวันไหนไม่มีการซื้อขายก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ (ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ)