วิจัยชี้วัยกลางคนมีความทุกข์ยากมากที่สุดในชีวิต

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ศาสตราจารย์ David Blanchflower จาก Dartmouth College อดีตผู้วางนโยบายแบงค์อังกฤษได้ทำการศึกษา 132 ประเทศโดยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและอายุ

Dartmouth College ได้สรุปจากการทำกราฟความสุขเทียบกับอายุจะมีลักษณะเป็นรูปตัวยู ประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีความทุกข์ยากสูงสุดที่อายุ 47.2 ปีและประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีความทุกข์ยากสูงสุดที่47.2 ปี

วิกฤติวัยกลางคน

การวิจัยระบุว่าส่วนหนึ่งที่กราฟแสดงว่าหลังจากพ้นวัยกลางคนแล้วคนเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมากจากการที่มีการยอมรับความเป็นจริงของสังคม สุขภาพ

ศาสตราจารย์ David Blanchflower ได้พูดการที่จะมีวิกฤติเศรษฐกิจที่มีโอกาสเกิดขึ้น ยิ่งถ้าเกิดในช่วงวัยกลางคนแล้วยิ่งทำให้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการผ่านไปได้

จากบทความจะเห็นได้ว่าวัยกลางคนเป็นวัยที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพจิตมาก ยิ่งต้องเจอสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยยิ่งทำให้แย่ลง สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเข้าสู่วัยกลางคนหรืออยู่วัยกลางคนแล้ว ผมแนะนำว่าควรเตรียมตัวให้ดีทั้งเรื่องการเงินและเรื่องการจัดการปัญหาความเครียด แต่สุดท้ายผมอยากจะบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาและผ่านพ้นไปครับ

ที่มา www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-13/middle-age-misery-peaks-at-age-of-47-2-economist-says