มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization) คืออะไรกันนะ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายๆ คนมีความเข้าใจผิดอย่างแรงเกี่ยวกับราคาหุ้น โดยมองว่ายิ่งราคาหุ้นแพงแสดงว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ แต่เป็นความคิดที่ผิด จริงๆแล้วการเปรียบเทียบว่าเป็นหุ้นใหญ่หรือไม่ต้องคำนึงทั้งเรื่องของราคาหุ้นและจำนวนหุ้น

เช่น

บริษัท A ราคาหุ้น 100 บาท จำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น

มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization) จะเท่ากับ 100,000,000 บาท

บริษัท B ราคาหุ้น 1,000 บาท จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization) จะเท่ากับ 10,000,000 บาท

จะเห็นได้ว่าบริษัท A ถึงแม้ราคาหุ้นถูกกว่า แต่มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization) มีมูลค่าเยอะกว่า

ทีนี้มีการสังเกตุจาก Warren Buffett จะประเมินความถูกแพงของตลาดหุ้น จากมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization) ถ้าหากตลาดหุ้นช่วงนั้นแพง มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization)ของหุ้นทั้งตลาดจะมีมูลค่ามากกว่า GDP ก็เป็นข้อสังเกตุที่น่าสนใจสำหรับข้อมูลมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization)