มาดูกลโกงปั่นหุ้นของหุ้นปั่นกัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การปั่นหุ้นคือกระบวนการเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ราคาหุ้นเป็นไปในแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทำให้ราคาหุ้นขึ้น ราคาหุ้นลง ราคาหุ้นคงที่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการทำให้ราคาเพิ่มขึ้น

กระบวนการปั่นหุ้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น

การปลอมการซื้อขาย

การปลอมการซื้อขายทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าใจผิดว่ามีมีการซื้อขายจริงในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าไปซื้อหุ้นเพราะคิดว่ามีแนวโน้มหุ้นจะราคขึ้น แต่อันที่จริงแล้วการซื้อขายเกิดจากกลุ่มเดียวเพราะการซื้อขายหุ้นจะไม่แสดงว่ามีใครเป็นคนซื้อหรือขายบ้าง

การปล่อยข่าวปลอม

การปล่อยข่าวปลอมทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดว่า มีผลกระทบต่อบริษัททำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อหรือขายหุ้นตัวนั้น ยกตัวอย่างข่าวหุ้นที่มีผลทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง เช่น การมีนักลงทุนชื่อดังเข้ามาถือหุ้น มีการได้สัญญาสัมปทานเพิ่ม ทั้งที่ไม่ใช่ข่าวจริง

การไปแทรกแซงการบริหารบริษัท

การแทรกแซงการบริหารบริษัททำให้กระทบต่อการรายงานข้อมูลไม่เป็นไปอย่างถูกต้อง การตีมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ การบันทึกยอดขาย ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดไปได้

จริงๆแล้วการปั่นหุ้นไม่ได้ทำง่ายๆนะเพราะมีหน่วยงานดูแล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่กำกับดูแลเพื่อไม่ให้นักลงทุนรายใหญ่ได้เปรียบนักลงทุนทั่่วไป แต่ที่น่าตกใจก็คือพฤติกรรมการกระทำผิดของการปั่นราคาหุ้นยังเป็นเหมือนเดิม แสดงถึงประสิทธิภาพการทำงาน