อะไรคือ Major Currency Pairs และ Major Currency Pairs มีอะไรบ้าง? – FOREX

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ตลาด Forex มีมูลค่าการซื้อขายหลายล้านๆดอลลาร์ต่อวัน การซื้อขายลักษณะเป็น Pairs ก็คือการซื้อขายลักษณะเป็นคู่ ๆ สัญญา เพราะเราซื้อสกุลเงินหนึ่งโดยการขายอีกสกุลเงินหนึ่ง เช่น EUR/USD

แต่ความนิยมการซื้อขายของสกุลเงินแต่ละสกุลเงินไม่มีความเท่ากัน เนื่องด้วยขนาดเศรษฐกิจยิ่งด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่จะทำให้มีความต้องการเงินสกุลนั้นในอัตราที่สูง ทำให้สกุลเงินที่มีความนิยมมากกลายเป็นสกุลเงิน Major Currency Pairs ไป สังเกตได้ว่าจะอยู่ในประเทศ G10 ประกอบไปด้วย

  • The euro and US dollar: EUR/USD 
  • The US dollar and Japanese yen: USD/JPY 
  • The British pound sterling and US dollar: GBP/USD
  • The US dollar and Swiss franc: USD/CHF

กลุ่ม Major Currency Pairs คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นของมูลค่าเทรด Forex เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด Forex

ทำไมเทรดเดอร์ต้องให้ความสำคัญกับ Major Currency Pairs

Major Currency Pairs เป็นคู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ทำให้ราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่ได้ต่างกันมาก ทำให้เราจะซื้อขายไม่มีความเสียเปรียบได้เปรียบจากคนกลางมาก แถมเวลาจะซื้อจะขายไม่ต้องห่วงว่าจะซื้อขายในปริมาณที่ใหญ่เกินไปจนไม่มีคนเสนอซื้อหรือขายมารองรับ