กลยุทธ์ Lean management พัฒนาองค์สู่ความยั่งยืน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เมื่อพูดถึงคำว่า Lean แล้วทุกคนต่างคิดถึงเรื่องรูปร่างของหนุ่ม สาวที่หุ่นดี ไม่มีไขมันส่วนเกิน สอดคล้องกับความหมายของ Lean ที่กำลังจะพูดถึงในการพัฒนาองค์กรต่างๆ ทั้งทางด้านเอกชนหรือแม้กระทั่งทางภาครัฐ

Lean ก็คือการที่ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้มากที่สุดโดยการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าออกไป หรือเรียกอีกอย่างว่า Waste นั่นเอง

สำหรับ Waste เป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างคุณค่าต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพราะอย่าลืมว่าแต่ละองค์กรมีทรัพยากรจำกัด หากเรานำทรัพยากรไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แล้ว สิ่งที่สร้างคุณค่าให้องค์กรก็จะถูกจำกัดลง

 7 Waste ที่ต้องถูกกำจัดเพื่อให้องค์กร Lean

  1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
  2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
  3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
  4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
  5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
  6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
  7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) เกิดจากการที่องค์กรมีศักยภาพที่จะผลิตได้มาก แสดงถึงประสิทธิภาพในการผลิต แต่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องผลิตเพื่อแสดงศักยภาพในการผลิต เราเพียงแต่ผลิตตามความต้องการการใช้จะดีกว่า ยกตัวอย่าง หากตลาดต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ 100 ล้านเครื่องต่อปี แต่บริษัทมีศักยภาพผลิตได้ 1,000 ล้านเครื่องต่อปี บริษัทก็ไม่ควรผลิตโทรศัพท์มือถือเกินถึง 100 ล้านเครื่อง ถึงแม้จะมีศักยภาพผลิตได้มากกว่านั้น

ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)

การเตรียมพร้อมเพื่อนำสินค้าไปใช้เป็นสิ่งที่ดี แต่การเตรียมสินค้าไว้มากเกินไปเกินความจำเป็นจะส่งผลเสีย ทั้งในเรื่องของเงินทุนที่จมไปในสิ่งที่เปล่าประโยชน์ การบริหารจัดการที่ต้องเพิ่มมากขึ้น หากสิ่งที่อยู่ในคลังมีอายุการใช้งานสั้น ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น เช่น หากตลาดต้องการขนมปังปีละ 5 ล้านชิ้นต่อเดือน เราก็ควรบริหารว่าจะมีสินค้าที่เป็นจนมปังพร้อมขาย 5 ล้านชิ้นต่อเดือน ไม่ควรมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)

การขนส่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนทั้งในเรื่องของตัวเงิน และต้นทุนในรูปแบบของเวลา การปรับปรุงความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) จะสามารถทำให้เราได้ทรัพยากรในรูปตัวเงิน บุคลากร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลา

เช่น หากสินค้าเป็นสินค้าเป็นราคาแพงมาก การเลือกที่จะขนส่งผ่านเครื่องบินที่มีความไวกว่าจะส่งผลให้ได้รับเงินสดมาไวกว่าการขนส่งผ่านทางเรือ

ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)

ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) จะทำให้เราสูญเสียในหลายๆอย่าง ทั้งวัสดุ และเวลา รวมถึงสภาพการทำงานของพนักงานด้วย การทำงานที่เคลื่อนไหวไม่เกิดประโยชน์จะสร้างความเหนื่อยล้าต่อพนักงาน การเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมอาจจะเกิดความเสียหาย

เช่น เราออกแบบการทำงานในโรงงานที่มีสายพานการผลิต ส่งผลให้พนักงานไม่ต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน

ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)

กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน การทำงานที่ซ้ำๆ ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรต่อการทำงาน เราต้องดูกระบวนการทำงานผ่านกระบวนการผลิตว่ามีตรงไหนที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ ก็ควรที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตว่าตรงไหนเกิดปัญหาก็แก้ไขซะ กระบวนการผลิตนอกจากเรื่องของเครื่องจักรแล้วเราสามารถพัฒนาการผลิตโดยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรได้อีกด้วย

ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)

การทำงานที่ขาดความต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลลัพธ์น้อยลง ผลผลิตน้อยลง การทำงานที่ต้องรอคอยจะส่งผมทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานด้วย เพราะทำงานหน่วยหนึ่งจะพยายามเร่งงานเพื่อป้อนงานให้อีกหน่วยที่กำลังรอการทำงาน ยกตัวอย่าง การผลิตขนมปัง หากกระบวนการผลิตแป้งขนมปังล่าช้า จะส่งผลให้ฝ่ายอบขนมปังไม่มีงานทำ อยู่ว่างๆไม่เกิดประโยชน์อะไร

ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

การผลิตที่มีอัตราส่วนจากการผลิตของเสียที่เยอะกว่าปกติ จะทำให้มีต้นทุนในการทำงานเพิ่มขึ้น เช่น มีคำสั่งซื้อขนมปังทรงกลม 10 ล้านชิ้น หากเราผลิตสินค้าออกมาผิดรูปแบบ 1 ล้านชิ้น เราต้องเพิ่มกระบวนการผลิต เพิ่มวัตถุดิบเพื่อสามารถผลิตขนมปังตามคำสั่งได้ หากเราสามารถลดปริมาณของเสียได้ก็จะทำให้เรามีต้นทุนวัตถุดิบการผลิตน้อยลงนั่นเอง