เจาะลึกแนวคิด kzm – Mudley Group

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

แนวคิด KZM ย่อมาจาก Killer Zone Model เป็นแนวคิดการครอบครองพื้นที่ในการทำสงครามในตลาดทุน เป็นแนวคิดเดียวกับ Hedge Fund ที่เขาใช้กัน แต่หลักสำคัญคือการเลือกสนามที่เราจะไปรบนั้น ต้องเลือกให้ดี

การเลือกสนามรบที่เป็นหุ้นนั้นมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก อย่างในหุ้นบางตัวมีกลุ่มการลงทุนเฉพาะกลุ่ม มีรายใหญ่และรายย่อยเพียงไม่กี่ราย ทำให้มีโอกาสในการสร้างราคาปั่นราคาได้ Hedge fund จึงพยายามหลีกเลี่ยง

สำหรับ Hedge fund พยายามเลือกลงทุนโดยดูอย่างแรกคือการเลือกสนามที่เหมาะสมมีสภาพคล่องเพียงพอ เป็นสนามที่นักลงทุนมีความได้เปรียบเสียเปรียบได้น้อย อย่างเช่น ETF ทองคำ น้ำมัน Index

เมื่อเราเลือกสนามเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญคือการกำหนดกลยุทธ์ที่จะเข้าไปหาเงิน สำหรับกลยุทธ์kzm ของ Mudley Group จะให้ความสำคัญกับการคาดการณ์น้อย เพราะคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ ในการที่เราพยายามคาดการณ์ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีซะทีเดียวแต่ถ้าเรายึดมั่นกับการคาดการณ์ในสภาวะที่ตลาดไม่แน่นอน สุดท้ายความไม่แน่นอนจะมาเล่นงานเรา

ตลาดโดยปกติจะประกอบด้วยการเคลื่อนไหว 3 แบบ

  1. Uptrend
  2. Downtrend
  3. Sideway

สำหรับเราแล้วอนาคตตลาดจะไปทางไหนไม่มีใครตอบได้

สำหรับแนวคิด KZM จะแบ่งกองรบออกเป็น 4 กองรบ ประกอบด้วยกอง A B C และ D โดยแบ่งกองรบออกมาเท่าๆกัน

เราจะยกตัวอย่างด้วย TDEX ซึ่งเป็น ETF อ้างอิงกับSET 50 ไทย

กอง A

จะมีหน้าที่ครอบครองพื้นที่ราคาในแต่ละราคาเช่น หากเรามอง TDEX ราคาจะเคลื่อนไหว 10 บาทถึง 5 บาท เราก็จะวางทุกหน่วยราคา

เช่นวางทุก 0.20

หากราคาขึ้น 0.20 เราจะทำการขาย Tdex ออกมา 100 หน่วย แต่ถ้าราคาลงมา 0.20 เราจะทำการซื้อ tdex 100 หน่วย

กอง B

กอง B จะเข้าซื้อพร้อมกอง A แต่เมื่อมีกำไรภายในวันสามารถขายได้เลย ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปจุดที่เราตั้งเป้าไว้

กอง C

กอง C จะเข้าซื้อเมื่อมีสัญญาณทางเทคนิคในจำนวนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ เช่น 100 หุ้น ก็จะทำการซื้อเลย แต่เมื่อผิดทางจะไม่ทำการ CUTLOSS และจะขายทำกำไรเมื่อมีสัญญาณทางเทคนิคให้ขาย

กอง D

กอง D จะเข้าซื้อพร้อมกอง C แต่จะขายภายในวันเมื่อกำไร ไม่ต้องรอสัญญาณบอกให้ขาย

จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 กอง A B C และ D จะรอบรับทุกสภาวะตลาดทั้งในเรื่องของ Downtrend Uptrend และ Sideway ทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าตลาดจะไปในทิศทางไหน

ก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจที่เราสามารถมาประยุกต์ใช้ในตลาดหุ้นบ้านเราได้