เตรียมตัวก่อนลงทุนหุ้น KEX – Kerry Express

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Kerry Express(KEX) บริษัทที่ให้บริการขนส่งพัสดุของเอกชนอันดับต้นของประเทศ มีส่วนส่งเสริมธุรกิจ E-commerce ในประเทศให้เติบโตอ่างต่อเนื่อง มีลูกค้าหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น

 • Business to Business (B2B) หรือธุรกิจถึงธุรกิจอย่างบริษัท
  เป็นลูกค้ากลุ่มต้นๆของธุรกิจใช้บริการในการจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์ต่างๆในประเทศ มีลูกค้าที่มีฐานสาขาหลากหลายอย่างเช่น Oppo TRUE Samsung มีหลายบริษัทใช้บริการ Kerry Express (KEX) มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
 • Business to Consumer (B2C) หรือ ธุรกิจถึงลูกค้าทั่วไป
  เป็นกลุ่มแพลฟอร์ม E-commerce เจ้าใหญ่ของประเทศที่ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น Lazada JD Shopee ยังรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโฮมช้อปปิ้งอีกด้วย และอีกกลุ่มคือกลุ่มขายตรง ส่วนหนึ่งที่บริษัทเหล่านี้ใช้บริการ Kerry Express (KEX) เพราะคุณภาพบริษัท
 • Consumer to Consumer (C2C) หรือ ลูกค้าทั่วไปถึงลูกค้าทั่วไป
  เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

มาดูสัดส่วนรายได้

ในปี 2020

C2C อยู่ที่ 53.9%

B2C อยู่ที่ 44.3%

B2B อยู่ที่ 1.7%

บริษัท Kerry Express (KEX) จะนำเงินจากการขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป (IPO) ไปทำอะไร

 • การขยายเครือข่ายจัดส่งพัสดุด่วน
 • ชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร
 • เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แผนการลงทุนบริษัท Kerry Express (KEX) ในอนาคตมีอะไรบ้าง?

บริษัทมีแผนการลงทุน ในปี 2564 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาทเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงยังพยายามหาเช่าสถานที่ในการเป็นศูนย์คัดสินค้าพัสดุ ศูนย์กระจายพัสดุ ศูนย์คัดแยกพัสดุ จุดให้บริการสินค้า

ที่ผ่านมาบริษัท Kerry Express (KEX) มีการเจริญเติบโตที่สูงมาก มีการเติบโตเฉลี่ยถึง 134.9 เปอร์เซ็น นับตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2019 มีศูนย์กระจายสินค้าพัสุด 1,200 แห่ง จุดให้บริการ 15,000  จุดและยังมีพนักงานของบริการมากกว่า 18,000 คน มีสินค้ามากกว่า 1,200,000 ต่อวัน ครอบคลุม 77 จังหวัด มีศูนย์คัดแยกพัสด 9 แห่ง ศูนย์กระจายพัสุด 1,200 แห่ง รถกจะจายสินค้า 25,000 คัน

ที่มา:

Roadshow IPO KEX – Kerry Express

https://th.kerryexpress.com/th/our-services/Business-to-consumer.php