Justin Sun ผู้ก่อตั้ง cryptocurrency ชนะการประมูลทานข้าวกับ Warren Buffett

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Justin Sun ผู้ก่อตั้ง cryptocurrency ชื่อว่า Tron หรือ TRX เปิดตัวในปี 2017 ได้ประกาศว่าตัวเองชนะการประมูลในการรับประทานอาหารกลางกับนักลงทุนอันดับ 1 ของ โลก Warren Buffett ใน Twitter ของเขาเอง โดยการประมูลครั้งนี้จบลงด้วยมูลค่ากว่า 4,567,888 เหรียญ ตีเป็นเงินไทยกว่า 140 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ Warren Buffett เองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ cryptocurrency ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง มีเรื่องผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และไม่ใช่เพียงแต่ cryptocurrency เท่านั้นที่ Waren Buffet ไม่คิดว่าเป็นการลงทุน แม้แต่ทองคำ Warren Buffett ก็มองว่าไม่ใช่การลงทุน การลงทุนในความหมายของ Warren Buffet คือต้องสร้างกระแสเงินสดออกมาได้ เหมือนอย่างบริษัทที่สร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยปกติการประมูลกินข้าวกับ Warren Buffet หัวข้อที่พูดคุยกันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการลงทุนเน้นคุณค่าที่ Warren Buffet ใช้ แต่ครั้งหัวข้อที่พูดคุยกันคงหลีกเลี่ยงเรื่อง Cryptocurrency ไม่ได้ ไม่แน่นะครับว่า Warren Buffet อาจได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับ Cryto currency แล้วหันมาลงทุน Cryptocurrency  ก็ได้ต้องรอดูต่อไปครับ

อ่านบทความ:ราคาเริ่มต้น 800,000 บาทสำหรับการประมูลทานข้าวกับ มหาเศรษฐีหุ้น Warren Buffet ครั้งที่ 20