Joe Biden ยังไม่มีนโยบายรีบร้อนลดความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ ในเรื่องสงครามการค้า

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Joe Biden หลังจากที่รับตำแหน่งจากประธานาธิบดี Donald Trump มีหลากหลายสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงเป็นจำนวนมาก รวมถึงความสัมพันธืที่จึงเครียดและสลับซับซ้อนระหว่างจีนและสหรัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มมีปัญหาเกิดจากการที่ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าจีนเอารัดเอาเปรียบทางการค้ากับประเทศสหรัฐทำให้สหรัฐประกาศเพิ่มภาษีศุลกากรกับสินค้าจีน และทางการจีนก็ตอบโต้โดยการขึ้นภาษีสหรัฐด้วยเช่นกันทำให้กลายเป็นสงครามทางการค้าในที่สุด

นอกจากนั้นยังมีการที่สหรัฐได้มีมาตรการที่ประกาศแบนบริษัทเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีของสหรัฐ

ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ Joe Biden ที่ดูเหมือนจะต่างอย่างสิ้นเชิงกับประธานาธิบดี Donald Trump รวมถึงในเรื่องของนโยบายระหว่างประเทศ

แต่มีมุมมองที่หลากหลายจากทางนักวิชาการมองว่า Joe Biden ถึงแม้จะมีท่าที ที่อ่อนนุ่มกว่า ประธานาธิบดี Donald Trump แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดมาตรการระหว่างสหรัฐและจีนในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี

หลายสิ่งมักมีที่มาและที่ไป ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดี Donald Trump ก็มักจะกล่าวหาทางการจีนอยู่เป็นประจำในเรื่องของการที่จีนมักจะขโมยเทคโนโลยีของสหรัฐไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ รวมถึงทางการจีนมักจะสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีให้ขยายเครือข่ายไปทั่วโลกจนอาจทำให้สามารถเข้าควบคุมโครงสร้างพื้นฐานประเทศอื่นได้

ในเรื่องของการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนั้นก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการผ่อนคลายลงบ้าง โดยลดเรื่องกำแพงภาษีให้กับทางการจีน 160 ล้านเหรียญและทางการจีนตกลงซื้อสินค้าสหรัฐมูลค่า 200 ล้านเหรียญแต่ทางจีนกลับไม่สามารถมีคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้ถึงครึ่งที่ตกลงไว้เลย

ก็ต้องรอดูต่อไปในเรื่องของนโยบายของ Joe Baiden ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่มีนโยบายที่เด่นชัดเท่าไหร่ในเรื่องการจัดการปัญหาความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐ แต่ในอนาคตก็ยังไม่แน่นอน