JD.COM กลายเป็นร้านคาออนไลน์แห่งแรกที่ใช้เงินหยวนดิจิตอล

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

JD.com บริษัทขายของออนไลน์อันดับที่ 2 ของจีน กลายเป็นแหล่งช๊อปปิ้งแห่งแรกที่ใช้ดิจิตอลหยวน ซึ่งเป็น cryptocurrency ที่ได้รับสนับสนุนโดยรัฐบาลจีน

JD.com บริษัท e-commerce ขนาดใหญ่ของจีนได้จัดโครงการนำร่องในเดือนนี้ที่ลูกค้าสามารถใช้เงินหยวนดิจิตอล ในเบื้องต้นจะได้รับเงิน 100,000 หยวนดิจิตอลในบัญชี Wechat มีมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านหยวน ให้แก่พลเมือง ซูโจว อยู่ในตะวันออกของมณฑลเจียงซู ในวันี่ 11 ธันวาคม

ที่ผ่านมาเงินหยวนดิจิตอลมีการใช้มกกว่า 4 ล้านรายการมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านหยวน อ้างอิงจากที่ผู้ว่าแบงค์ธนาคารจีนได้ให้ข้อมูล เป็นแรงสนับสนุนให้การค้าขายออนไลน์ในประเทศจีนมีการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ในเดือนตุกลาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้แจกเงินหยวนดิจิตอลให้กับประชาชนในเมืองเสินเจิ้นมูลค่ากว่า 10 ล้านหยวนโดยวิธีการแบบสุ่มแจก