อิสราเอลยังติด Covid-19 ถึงแม้จะได้รับวัคซีนจาก Pfizer แล้ว

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในปัจจุบันวัคซีนสำหรับฉีด Covid-19 กลายเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งความหวังไว้ว่าจะมากอบกู้สถานการณ์ที่กำลังแย่ทั่วโลกทั้งในเรื่องของสุขภาพของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่ของประชาชน

แต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพได้เตือนว่าวัคซีน Covid-19 ไม่ใช่ยาครอบจักวาล เราควารมีมาตรการ Social Dsitancing ควบคู่ไปด้วย

ล่าสุดในประเทศอิสราเอลพบประชากรกว่า 12,500 คนยังติด Covid-19 อีกรอบถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม นำไปสู่คำถามถึงเรื่องผลการทดลองที่เผยแพร่ออกมาว่าน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

แต่ก็มีการคาดการณ์ว่ามีการติดเชื้อ Covid-19 ก่อนได้รับการฉีดวัคซีนทำให้ผลการทดสอบไม่เหมือนในห้องทดลอง ในตอนนี้สิ่งที่ควรจะทำคือการที่ต้องลดผลจากการติดเชื้อในเรื่องโรคแทรกซ้อน อาการข้างเคียงจากการติดไวรัส Covid-19 ซึ่งจะลดอัตราการเสียชีวิตลงได้

สำหรับทาง Pfizer ได้พูดถึงกรณีนี้ว่าโดยปกติวัคซีนเข็มแรกจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส 52% ต้องฉีด 2 เข็มถึงได้ตามที่ผลการทดลองอ้างอิง

สำหรับอิสราเอลนั้นได้มีแผนการฉันวัคซีนประชากร 5.2 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 9.2ล้านคนภายในมีนาคมนี้