ตัวย่อสกุลเงิน Forex ด้วยระบบ ISO Currency Code

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติการซื้อขาย Forex นั้นเราจะทำการซื้อขายค่าเงิน ซึ่งแต่ละค่าเงินมีความยาวของชื่อค่าเงินแตกต่างกัน ทำให้ต้องมีการกำหนดว่าค่าเงินชื่อย่อควรจะเป็นอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการซื้อขาย

ซึ่งการกำหนดตัวย่อของสกุลเงิน Forex นั้นต้องกำหนดด้วยความเท่าเทียมกัน ง่ายต่อการจดจำ ทำให้เราสร้างมาตรฐานการกำหนดตัวย่อขึ้นมาโดยใช้ระบบ ISO Currency Code ที่กำหนดโดย international organization for standardization จะกำหนด สกุลเงินออกเป็นสามตัวอย่างเช่น ค่าเงินบาท แทนที่จะใช้คำว่า baht แต่เป็น THB แทน

นอกจากนี้ยังกำหนดเรื่องของการเรียงคู่เงิน เช่น

THB/USD

THB จะเป็นคู่เงินหลัก USD จะเป็นคู่เงินอ้างอิง

ตัวอย่างอื่นๆ

EUR/USD – euro / U.S. dollar
GBP/USD – Great Britain pound (sterling) / U.S. dollar
USD/JPY – U.S. dollar / Japanese yen
USD/CHF – U.S. dollar / Swiss Franc
AUD/USD – Australian dollar / U.S. dollar
USD/CAD – U.S. dollar / Canadian dollar
CNY – China Yuan Renminbi
NZD – New Zealand dollar
INR – Indian rupee
BZR – Brazilian Real
SEK – Swedish Krona
ZAR – South African Rand
HKD – Hong Kong Dollar

THB – Thai baht