หุ้น IPO (Initial Public Offering) คืออะไร มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

IPO ย่อมาจาก Initial Public Offering หรือการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้ประชาชน เป็นการเปลี่ยนจากบริษัทธรรมดาให้เป็นบริษัทมหาชน แสดงให้ถึงว่าบริษัทนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

การที่บริษัททำการ IPO (Initial Public Offering) เพื่อเป็นหุ้นมหาชนแล้วจะทำให้บริษัทมีเงินทุนจำนวนมหาศาลที่บริษัทสามารถใช้ในการดำเนินการ

สำหรับการทำ IPO (Initial Public Offering) ครั้งแรกเกิดจากชาว Dutch โดยการเปิดขายหุ้นบริษัท Dutch East India Company  ให้กับประชาชนครั้งแรก

IPO (Initial Public Offering) มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ก่อนที่จะทำความเข้าใจ IPO (Initial Public Offering) มีความสำคัญต่อระบบของประเทศ เราต้องทำความเข้าใจว่าแต่เดิมการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ นั้นธุรกิจจะพึ่งการหาเงินทุนจากธนาคารเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อใด ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งของไทย วิกฤตแฮมเบอรเกอร์ของสหรัฐอเมริกา ธนาคารเป็นเป้าหมายแรกๆที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพราะเกิดการผิดชำระหนี้มหาศาล ทางภาครัฐจำเป็นจะต้องเข้าไปอุ้มธนาคารเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางเศรษฐกิจ

ทำให้บทบาทของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จึงมีความสำคัญ และการที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้นก็ต้องทำ IPO (Initial Public Offering) เพื่อให้หุ้นถึงมือประชาชน

นอกจากนี้การระดมทุนผ่าน IPO (Initial Public Offering) จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทถูกลง เมื่อเทียบกับการหาแหล่งเงินทุนผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร

หุ้น IPO (Initial Public Offering) กับโครงสร้างเงินทุนบริษัท

IPO (Initial Public Offering) ทำให้บริษัทที่มีหนี้มากแต่มีโอกาสทางธุรกิจ ไม่สามารถกู้เงินได้เพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว การทำ หุ้น IPO (Initial Public Offering) จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินลดลงเมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้นส่งผลให้ความเสี่ยงที่ธุรกิจล้มละลายลดลง

บริษัทจะทำหุ้น IPO (Initial Public Offering) ต้องทำอย่างไร

บริษัทควรที่จะทำหุ้น IPO (Initial Public Offering) ควรจะปรึกษาบริษัท Underwriter ที่มีความเชี่ยวชาญ จะสามารถช่วยให้กระจายหุ้นให้ได้ และสามารถช่วยกระบวนการจัดการเอกสารให้ผ่านเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ได้