เงินปันผลหุ้นต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม: เงินปันผลหุ้นต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

คำตอบ: เงินปันผลหุ้นเสียภาษีหัน ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีปันผลคืนได้

อ่านบทความ:มาขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืนกันดีกว่า

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล