อัตราส่วน Information Ratio (IR) สิ่งสำคัญต้องรู้ก่อนลงทุนกองทุนรวม

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อัตรา Information Ratio เป็นมาตรการประเมินที่ใช้ในการประเมินทักษะของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ อัตรา Information Ratioนี้คำนวณโดยการหารผลตอบแทนส่วนเกินของกลยุทธ์ด้วยข้อผิดพลาดในการติดตาม ซึ่งช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับเกณฑ์เปรียบเทียบ หลังจากปรับตามความเสี่ยงแล้ว แทนที่จะใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ความเสี่ยงทั้งหมด) หรือเบต้า (ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ) เพื่อพิจารณาความเสี่ยง อัตราส่วนข้อมูลใช้ข้อผิดพลาดในการติดตาม ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างผลตอบแทนระหว่างกลยุทธ์และเกณฑ์มาตรฐาน โดยการปรับขนาดผลตอบแทนส่วนเกินตามความเสี่ยง เราสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้จัดการหลายคนภายใต้การพิจารณาในลักษณะที่เท่าเทียมกันมากขึ้น

อัตราส่วน Information Ratioแสดงถึงความสม่ำเสมอของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลการดำเนินงานที่ปรับความเสี่ยงได้ดีกว่า อัตราส่วน Information Ratio ที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนมีความเหนือกว่าผู้จัดการกองทุนรายอื่นและให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อใช้อัตรา Information Ratio เกณฑ์มาตรฐานจะต้องตรงกับรูปแบบเฉพาะของผู้จัดการ กล่าวคือ มีโปรไฟล์ความเสี่ยงเหมือนกัน หากเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินอัตรา Information Ratioไม่ได้เป็นตัวแทนของความเสี่ยงที่ผู้จัดการได้รับอย่างแท้จริง ผลลัพธ์จะมีความหมายน้อยลง นั่นคือ หากได้รับผลตอบแทนส่วนเกินจากการเบี่ยงเบนจากโปรไฟล์ความเสี่ยงของเกณฑ์มาตรฐาน ข้อผิดพลาดในการติดตามจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราInformation Ratioลดลง รูปแบบการปรับขนาดความเสี่ยงนี้ช่วยให้เราสามารถระบุผู้จัดการที่ได้รับผลตอบแทนส่วนเกินโดยไม่เบี่ยงเบนไปจากโปรไฟล์ความเสี่ยงของเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญ

สูตรคำนวณ

Information ratio = (Rp – RB)/ σ (p-B)

Rp = อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

RB = อัตราผลตอบแทนมาตรฐาน

(Rp – RB) = ผลตอบแทนที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ผลตอบแทนจากพอร์ต – ผลตอบแทนจากเกณฑ์มาตรฐาน

σ (p-B) = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนส่วนเกินเหล่านี้

อัตรา Information Ratio สูงสามารถทำได้โดยมีอัตราผลตอบแทนในพอร์ตสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าในดัชนีและข้อผิดพลาดในการติดตามต่ำ อัตราส่วนที่สูงหมายความว่า ผู้จัดการได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงโดยปรับตามความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเปรียบเทียบผู้จัดการกองทุนสองคนที่แตกต่างกัน:

ผู้จัดการกองทุน A มีผลตอบแทนต่อปี ( Rp) 15% และข้อผิดพลาดในการติดตาม (Rp – RB) 9%
ผู้จัดการกองทุน B มีผลตอบแทนต่อปี ( Rp) 9% และข้อผิดพลาดในการติดตาม (Rp – RB) 5%
นอกจากนี้ สมมติว่าดัชนีมีผลตอบแทนต่อปีที่ σ (p-B) -2%

คำนวน
อัตรา Information Ratio ของผู้จัดการกองทุน A เท่ากับ

15- (-2) / 9 = 1.88

อัตรา Information Ratio ของผู้จัดการกองทุน B เท่ากับ

9- (-2) / 5) = 2.2

แม้ว่าผู้จัดการ B จะมีผลตอบแทนต่ำกว่าผู้จัดการ A แต่พอร์ตโฟลิโอของพวกเขาก็มี Information Ratio ที่ดีกว่าเพราะในบางส่วนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำกว่าหรือข้อผิดพลาดในการติดตาม ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าและมีความสม่ำเสมอมากขึ้นของประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง