มารู้จักเครื่องหมายหุ้น H (Trading Halt) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) เป็นการที่ให้หยุดการซื้อขายชั่วคราว เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง ไม่ได้หมายความว่าบริษัทได้ทำผิดกฎอะไร แต่ในบางครั้งอาจจะมีประเด็นอะไรที่ทำให้นักลงทุนเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราว

หากมีประเด็นใดที่ทางบริษัทจะต้องแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจำเป็นต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทแจ้งแล้วทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะทำการปลดเครื่องหมาย H ลง