ทำไมรัฐบาลต่างๆถึงต่อต้าน Cryptocurrency

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Cryptocurrency เป็นกระแสอย่างมากช่วงที่ผ่านมา เป็นกระแสที่จับต้องได้อย่างชัดเจนจนบริษัท Social Network อันดับ 1 ของโลกอย่าง Facebook เตรียมออกCryptocurrency ออกมาชื่อว่า Libra ออกมา ว่ากันว่า Cryptocurrency จะมาแทนที่ระบบการเงินแบบเก่าไป (เงินสกุลที่รัฐบาลของแต่ล่ะประเทศเป็นคนออก) โดยมองข้อดีต่างๆ เช่น

  • ค่าบริการในการใช้ต่ำ
  • ความรวดเร็วในการทำธุรกรรม
  • ไม่ถูกควบคุมโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (เฉพาะบางCryptocurrency เช่น Bitcoin)

ถ้ามันมีข้อดีอย่างนี้แล้วทำไมรัฐบาลต่างๆไม่สนับสนุนให้ประชาชนใช้Cryptocurrency ไปเลย

เพราะไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการดูแลระบบการเงิน แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งการที่รัฐบาลควบคุมค่าเงินนั้นเป้าหมายก็เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยผ่านนโยบายรัฐ ถ้าเกิดคนเปลี่ยนไปใช้ Cryptocurrency

การพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลจะมีเครื่องมือ 2 ประเภทคือ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง

นโยบายการเงิน(Monetary policy)

นโยบายการเงินจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการควบคุมในระบบเศรษฐกิจโดยธนาคารของแต่ล่ะประเทศ นโยบายการเงินจะมีการกำหนดปริมาณเงินได้หลายวิธีเช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การเพิ่มลดปริมาณเงินสำรอง การเข้าไปแทรกแซงค่าเงิน ถ้าหากประชาชนมาใช้ Cryptocurrency จะทำให้ใช้นโยบายทางการเงินยากลำบากขึ้น

อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางสามารถควบคุมอัตราดอกเบี้ยได้ผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นคนนำเงินไปลงทุน และนำเงินไปจับจ่ายใช้สอย

ถ้าต้องการชะลอเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจร้อนแรงก็จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยลดการนำเงินไปลงทุน และลดการจับจ่ายใช้สอย

ค่าเงิน

ค่าเงินเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก

ค่าเงินอ่อนจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศที่มีการส่งออกเยอะๆอย่างเช่นประเทศไทย

ค่าเงินแข็งค่าจะช่วยให้การนำเข้าถูกลง การลงทุนซื้ออุปกรณ์โรงงานต่างๆก็จะถูกลงด้วย

นโยบายการคลัง(Fiscal policy)

นโยบายการคลังจะทำผ่านรัฐบาลกลางของแต่ล่ะประเทศ หลักๆจะมีการใช้จ่ายรัฐบาลในนโยบายต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องภาษีที่มีการเพิ่มหรือลดได้จากนโยบายรัฐบาล

ภาษี

ภาษีเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายรัฐบาลต้องคำนึงถึงถ้าเกิดนำมาใช้แทนเงินสด เพราะตอนนี้จะเห็นได้รัฐบาลเราพยายามที่จะนำเงินต่างๆเข้าระบบมากขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษี ถ้าหากคนหันไปใช้ Crytocurrency ก็จะทำให้ติดตามยาก แม้แต่ทุกวันนี้ใช้เงินบาทเองก็ตามยากอยู่แล้ว ถ้าใช้Cryptocurrency จะตามยากยิ่งขึ้นไปอีก

ธุรกิจผิดกฏหมาย

ที่ผ่านมาเงิน Cryptocurrency มีข่าวเกี่ยวกับการใช้ไปในทางผิดกฎหมายเยอะมาก ที่ดังๆก็คือการที่มี Virus เรียกค่าไถ่ ที่แพร่กระจายกันอย่างมากต้อง จ่ายค่าไถ่เป็นCryptocurrency และมีอาชญากรรมอีกมากที่ Cryptocurrency เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย

หลายสิ่งที่พูดมาเกิดจากความกลัวของรัฐบาลต่างๆ อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่ถ้าจริงก็จะเป็นโจทย์ให้นักพัฒนาCryptocurrency ยุคใหม่นำไปแก้ไขหาข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลต่างๆในโลกครับ