เศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคมผ่านสมการ GDP

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

GDP = c + i + g + (x –m)

สมการนี้ได้ใช้แพร่หลายในการคิดคำนวณ GDP ของประเทศต่างๆ เป็นการคิด GDP จากการที่ใช้จ่ายในประเทศ ผมเลยนำสมการนี้มาช่วยวิเคราะห์ดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้ของไทยเป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานเศรษฐกิจและการเงินออกมา ผมเลยหยิบข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ดูคร่าวๆว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรในตอนนี้โดยผ่านสมการ GDP

C- Consumer spending

การบริโภคภาคเอกชนอ่อนแอลง สัญญาณถดถอยเริ่มออกมาแล้วจากการบริโภคที่น้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากรายได้การเกษตรที่หดตัว เพราะ ราคาสินเค้าเกษตรลดลง โดยเฉพาะอ้อยที่ราคาดลงตามราคาน้ำตาล

I – Investment

การลงทุนค่อนข้างหดตัว ทั้งนี้สเถียรภาพการเมืองยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุน และการขึ้นโครงการใหม่ๆของอสังหาริมทรัพย์ที่น้อยลงตาม นโยบายรัฐ เช่น LTV ที่ทำให้การลงทุนวัสดุก่อสร้างน้อยลง

G – Government spending

การเบิกจ่ายภาครัฐหดตัวจากการเหลื่อมเดือนในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร กแต่รายจ่ายซื้อสินค้าและบริการเติบโต จากการเบกข่ายกรมทางหลวง กรมชลประทาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

X – Export

ปัญหาสงครามการค้ายังคงส่งผลต่อการส่งออกบ้านเราอย่างมาก ทำให้การส่งออกเราลดลงถึง 4.2% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่สำหรับยางพารากลับมาขยายตัวครั้งแรกในรับ 16 เดือน จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวส่วนหนึ่งมากจากปัยหาเศรษฐกิจจีนที่หดตัวทำให้นักท่องเที่ยวลดลง

M – Imports

การนำเข้าสินค้าลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่การบริโภคอุปโภคในประเทศที่ลดลง

สรุปโดยรวมเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2562

โดยภาพรวมแล้ว GDP ไทยค่อนข้างหดตัวในเดือนมีนาคม 2562 โดยมาจากทุกส่วนของเศรษฐกิจที่หดตัว จากตัวเลขที่ผ่านมาของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมทำให้ไตรมาสที่1 ของปี2562 อาจต้องลดประมาณการ GDP ลงไปอีก

ที่มา: BOT