อย่าลงทุนกองทุนรวมถ้ายังไม่รู้จัก NAV

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

NAV ย่อมาจาก The net asset value สามารถคำนวณได้จากการที่นำมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมด โดยปกติจะใช้ในกองทุนรวม ใช้แสดงว่ากองทุนรวมมีมูลค่าเท่าไหร่โดยแต่ล่ะกองทุนจะทำการคำนวณมูลค่าของกองทุนว่ากองทุนทุกวันว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ เพราะในแต่ล่ะวันมีการขึ้นลงของราคาทรัพย์สินตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้น ทองคำ น้ำมัน ทำให้กองทุนจำเป็นต้องระบุว่ากองทุนตอนนี้เมื่อราคาสินทรัพย์เปลี่ยนกองทุนมีมูลค่าเหลือเท่าไหร่

ความแตกต่างหลักๆของ NAV กับการบันทึกบัญชีทั่วไปคือการที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินทุกวัน แต่การบันทึกบัญชีทั่วไปจะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินทุกวัน เพื่อให้สะดวกสำหรับการดำเนินงานของกองทุนรวม

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ออกหน่วยกองทุนรวม เมื่อนักลงทุนมาทำการของซื้อหน่วยกองทุนรวมหรือขายหน่วยของกองทุนรวม ผู้ออกหน่วยกองทุนรวมจะสามารถคำนวณได้ว่านักลงทุนต้องจ่ายค่าหน่วยลงทุนเท่าไหร่ ณ เวลาขนาดนั้น

สำหรับสูตรคำนวณมูลค่า NAV ถือจะใช้ในการซื้อขายกองทุนรวมนั้นจะคำนวณดังนี้

โดยปกติกองทุนรวมจะทำการคำนวณ NAV ให้แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปคำนวณเอง แต่ต้องเข้าใจที่ไปที่มาของ NAV ให้ถูกต้อง